Powstanie pierwsza w Polsce sieć ośrodków prowadzących badania kliniczne