POLREGIO rozszerza zakres pomocy dla uchodźców

Zdjęcie punktu medycznego w Lublinie.

POLREGIO rozszerza zakres pomocy dla uchodźców o pomoc medyczną

POLREGIO na bieżąco reaguje na sytuację związaną z napływem uchodźców z Ukrainy. Na dworcu w Lublinie powstaje tymczasowa placówka medyczna. Lubelski Zakład udostępnił dla obsługujących medyków pomieszczenie socjalne. Dodatkowo, przy peronie I stanęła karetka wyposażona w sprzęt niezbędny do udzielania pierwszej pomocy. Na dworcu działa również całodobowy punkt medyczny, w którym zespół lekarzy i pielęgniarek Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie udziela niezbędnego wsparcia.

- Kontynuujemy nasze wsparcie dla uchodźców, zarówno jeśli chodzi o sam transport, jak i zapewnienie opieki lekarskiej na jednym z dworców stanowiących węzeł przesiadkowy dla specjalnych pociągów z granicy. Wspólne wysiłki administracji centralnej, samorządów, organizacji pozarządowych, wolontariuszy oraz pracowników sektora kolejowego, w tym POLREGIO jako największego przewoźnika pasażerskiego w Polsce, są niezbędne aby sprawnie przejść przez największy od czasów II Wojny Światowej kryzys humanitarny w Europie mówi Artur Martyniuk, prezes zarządu POLREGIO.

Lubelski Zakład POLREGIO we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego uruchamia także dodatkowe pociągi specjalne z Hrebennego, Chełma i Zamościa w kierunku Warszawy, a także przedłuża bezpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy w regularnych pociągach POLREGIO na terenie całego kraju.

POLREGIO SA, jako największy pasażerski przewoźnik w Polsce, uruchomiło od 28 lutego ogółem 250 pociągów, w tym prawie 100 pociągów specjalnych na potrzeby transportu uchodźców ze wschodniej granicy. Kilkanaście pociągów specjalnych POLREGIO kursuje codziennie w województwach lubelskim, małopolskim i na Podkarpaciu. Pasażerowie docierają zarówno do największych miast, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Katowice, ale również do mniejszych typu Lublin, Opole czy Kielce. Stale obserwujemy rosnącą frekwencję przewieźliśmy już prawie 35 tys. uchodźców, każdego dnia liczba ta wzrasta o 5-10 tysięcy. Składy te są uruchamiane na zamówienie Marszałków Województw jako organizatorów transportu, jak również za pośrednictwem Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego