Podsumowanie zeszłorocznej działalności muzeum na Majdanku w magazynie “Varia Highlights”

PODSUMOWANIE ZESZŁOROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI MUZEUM W MAGAZYNIE „VARIA. HIGHLIGHTS”

Ukazało się najnowsze polsko-angielskie wydanie magazynu „Varia”. Tym razem poświęcone jest ono podsumowaniu działalności Państwowego Muzeum na Majdanku w 2020 roku. Mimo że był to czas, w którym z powodu pandemii Covid-19 prowadzenie standardowej działalności merytorycznej było wyjątkowo trudnym wyzwaniem, udało nam się zrealizować ważne projekty muzealne.

W wywiadzie otwierającym numer dyrektor PMM Tomasz Kranz powiedział: „Wystawa poświęcona historii niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze jest w moim przekonaniu najważniejszym dokonaniem naszej instytucji ubiegłego roku, a nawet kilku ostatnich lat. Nie mówię tego przez pryzmat doświadczenia pandemii, a więc bardzo trudnego czasu dla nas wszystkich, czy w kontekście faktu, że budowa muzeum i realizacja wystawy stałej w Sobiborze są częścią większego przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym (…), co zawsze stanowi dodatkowe wyzwanie. Myślę głównie o rezultacie, jaki osiągnęliśmy, czyli wysokim poziomie merytorycznym ekspozycji i jakości jej wykonania, aranżacji plastycznej oraz ogólnej kompozycji”.

Choć wywołane pandemią przeniesienie edukacji i kultury do świata wirtualnego sprawiło, że działalność Muzeum realizowana była głównie w strefie on-line, kontynuowaliśmy prace nad zabezpieczeniem zbiorów, publikacjami i wystawami. Zakończył się także remont konserwatorski jednego z najważniejszych zabytków związanych z historią Holokaustu – baraku łaźni męskiej i sąsiadującego z nim budynku komór gazowych.

Link do magazynu:

http://www.majdanek.eu/pl/news/podsumowanie_zeszlorocznej_dzialalnosci_muzeum_w_magazynie____varia__highlights/1388