PepsiCo kolejny raz stawia na zieloną energię od PGE

turbiny

PepsiCo kolejny raz stawia na zieloną energię od PGE

 

To już drugi kontrakt podpisany przez PGE Obrót, największego sprzedawcę energii elektrycznej w Polsce i polskie spółki PepsiCo, światowego lidera produkcji żywności
i napojów
. Umowa dotyczy sprzedaży energii pochodzącej w 100 % ze źródeł odnawialnych.

Łączny wolumen dostarczanej do PepsiCo Polska energii elektrycznej w ramach rocznego kontraktu wyniesie ok. 50 GWh. Grupa PepsiCo skorzystała ze specjalnej oferty PGE Obrót „Naturalnie, że energia”, gwarantującej pochodzenie energii z odnawialnych źródeł, w szczególności z wiatru.

W 2020 r. PGE Obrót dostarczyła do klientów ponad 1 700 GWh energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych, w tym roku mamy już zakontraktowane 2 300 GWh. To tyle, ile energii zużywa w ciągu roku ponad milion gospodarstw domowych w Polsce. Te dane pokazują, że przybywa firm, dla których aspekt ekologiczny jest ważną częścią działalności. Współpraca z PepsiCo Polska to dowód na to, że bycie liderem to nie tylko rachunek ekonomiczny, ale również społeczna odpowiedzialność biznesu, w tym odpowiedzialność za środowisko naturalne, w którym funkcjonujemy. Zapewnianie naszym Klientom dostępu do zielonej energii to jeden z elementów nowej strategii Grupy PGE i głównych kierunków rozwoju portfolio produktowego PGE Obrót – mówi Robert Choma, prezes zarządu PGE Obrót.

W PepsiCo nieustająco angażujemy się w realizację celów, które prowadzą do zapewnienia lepszego jutra dla nas wszystkich, a korzystanie z energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do zasilania naszych czterech zakładów oraz siedziby głównej w Polsce to jeden z elementów naszej długofalowej strategii – powiedział Michał Jaszczyk, prezes PepsiCo Polska. – Nasz cel to osiągnięcie neutralności emisyjnej do roku 2040, czyli o dekadę wcześniej, niż postulują zapisy porozumienia paryskiego. Stosowanie, zatem odnawialnej energii elektrycznej i innych rozwiązań ograniczających emisje CO2 to droga ku zminimalizowaniu wpływu na środowisko i zapobiegnięciu dalszym, negatywnym zmianom klimatu – dodał Michał Jaszczyk.

W celu potwierdzenia pochodzenia nabywanej od PGE Obrót energii klienci oferty „Naturalnie, że energia” otrzymują dwa dokumenty: certyfikat (wydawany przez PGE) potwierdzający korzystanie z oferty "Naturalnie, że energia" i wskazujący jaki procent zakupionej energii w danym roku pochodzi z odnawialnych źródeł, a także certyfikat potwierdzający przekazanie przez PGE Obrót, na rzecz wskazanego w dokumencie odbiorcy końcowego gwarancji pochodzenia energii wytworzonej z OZE. Dokument uwzględnienia źródła pochodzenia tej energii oraz zakupiony przez klienta wolumen. Gwarancje pochodzenia wydawane są przez prezesa URE i przekazywane do Rejestru Gwarancji Pochodzenia prowadzonego na Towarowej Giełdzie Energii. Każda gwarancja pochodzenia odpowiada 1 MWh energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle.

Oferta „Naturalnie, że energia”  jest dostępna dla klientów biznesowych i instytucjonalnych zużywających rocznie minimum 1 GWh energii elektrycznej, dla których istotna jest gwarancja, że energia elektryczna kupowana na potrzeby ich działalności pochodzi ze źródeł odnawialnych. Klient może skorzystać z niej w zakresie 50-100% całościowego wolumenu, co oznacza, że udział energii ze źródeł odnawialnych będzie wynosił od 50 do 100% zakupionej energii elektrycznej w danym roku.

W Polsce PepsiCo oprócz korzystania w 100% z energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, dodatkowo uwzględnia stosowanie rozwiązań fotowoltaicznych już na etapie projektowym i wdraża nowe instalacje przy okazji kolejnych inwestycji. Przykładowo w 2020 roku panele słoneczne zainstalowane zostały na dachu nowego magazynu w Mszczonowie. Instalacja słoneczna zasila także nową linię do produkcji napojów w puszkach w zakładzie w Michrowie.