Pamiątki po niezwykłej lubliniance przekazane Muzeum na Majdanku

DokumentyWandySzupenkoPamiątki po niezwykłej lubliniance przekazane Muzeum na Majdanku

Kierowała organizacją podziemną działającą z ramienia Armii Krajowej, pomagała więźniom Majdanka, wychowała pokolenia lublinian–do zbiorów archiwalnych Państwowego Muzeum na Majdanku trafiły cenne pamiątki związane z Wandą Szupenko.

W przekazanej do Muzeum kolekcji znajduje się m.in.13 oryginalnych fotografii Wandy Szupenko (1901–1986), jej pamiętnik z lat 1927–1930, świadectwa szkolne oraz relacje jej przyjaciół i współpracowników.Łącznie kilkaset kopii i oryginałów.Materiały zebrał Edmund Chadała, uczeń i wychowanek Wandy Szupenko, który był zafascynowany zarówno jej działalnością konspiracyjną, jak też późniejszą pracą pedagogiczną.

Kolekcję podarowała Muzeum jego żona, pani Anna Mroczkowska-Chadała. W połączeniu z dokumentami, które znajdują się w Muzeum od 1971 r., materiały zgromadzone przez Edmunda Chadałę–znanego m.in.jako były trener siatkarzy Avii Świdnik –dają solidną podstawę do opracowania obszernej biografii Wandy Szupenko. Wanda Szupenko, ps.„Elżbieta”,podczas okupacji niemieckiej pełniła funkcję ostatniej kierowniczki OPUS-u –organizacji podziemnej, która z ramienia Armii Krajowej opiekowała się osadzonymi na Majdanku żołnierzami AK, gdzie odegrała niebagatelną rolę jako osoba do kontaktu z uwięzionymi w KL Lublin akowcami.

Byłą też sekretarką szefa wywiadu Armii Krajowej na Okręg Lublin ppłk. Aleksandra Bienieckiego „Łodzi”. Dzięki jej inicjatywie udało się w 1943 r. wśród więźniów Majdanka utworzyć komórkę AK o kryptonimie „Sahara”. Stamtąd poprzez cywilnych robotników otrzymywała meldunki, ale i obszerne raporty, na których podstawie sporządzała sprawozdania o sytuacji w obozie. Przekazywane dane dotyczyły życia i pracy osadzonych w KL Lublin oraz zbrodni dokonanych przez Niemców. Zapiski miały informować o potrzebach więźniów, aby w efekcie otaczać ich opieką. Pomagały ponadto w zrzeszaniu więźniów politycznych.Po wojnie Wanda Szupenko pracowała jako nauczycielka matematyki i fizyki w lubelskich szkołach,m.in. w IV Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół nr 7 w Lublinie.