LPEC S.A. i PGE Energia Ciepła S.A. zawarły umowę wieloletnią

zdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn trzymających granatowe teczki z podpisaną umową oraz ściskających sobie ręce na tle plakatu związanego z wydarzeniem.

LPEC S.A. i PGE Energia Ciepła S.A. zawarły umowę wieloletnią na dostawy ciepła w Lublinie

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. i PGE Energia Ciepła S.A. 26 maja br. podpisały umowę wieloletnią, której celem jest zapewnienie niezbędnych mocy wytwórczych i dostaw ciepła na potrzeby Lublina. Umowa gwarantuje bezpieczeństwo dostaw ciepła dla miasta na najbliższe 15 lat.

Rozwój Lublina wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na ciepło systemowe. Proces ten wymaga skoordynowanego rozwoju infrastruktury producenta, jak również dystrybutora w wieloletniej perspektywie. Podpisana umowa zagwarantuje w przyszłości bezpieczeństwo dostaw czystego ciepła dla mieszkańców Lublina, z czego bardzo się cieszę – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Zgodnie z zawartą umową, PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków gwarantuje niezbędny poziom mocy wytwórczych w celu zapewnienia ciągłości dostawy ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej. Deklaruje również inwestycje w nowe moce wytwórcze, które po 2023 r. zastąpią istniejące jednostki węglowe. Decyzja taka jest konieczna ze względu na wymogi środowiskowe i brak opłacalności przystosowywania istniejących jednostek węglowych do nowych regulacji. Jednocześnie strony ustaliły, że umowa może ulec zmianie w przypadku zmian prawnych, postępu technologii lub innych potrzeb rynku.

- Dbając o interesy mieszkańców Lublina, w nowej umowie zawarliśmy m.in. zapisy umożliwiające elastyczne zarządzanie dostawami z elektrociepłowni, uzależnione m.in. od poziomu cen u poszczególnych dostawców oraz zapewniające optymalną efektywność energetyczną całego systemu. Naszym celem było przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla miasta dziś i w przyszłości mówi Marek Goluch, Prezes Zarządu LPEC S.A.

W Oddziale Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków urządzeniami wytwórczymi są obecnie blok gazowo-parowy (BGP) opalany gazem ziemnym, wytwarzający 90 proc. ciepła dostarczanego przez elektrociepłownię do sieci oraz 4 rezerwowe węglowe kotły wodne, wykorzystywane w okresie mrozów lub postoju BGP. Wycofanie z eksploatacji ww. kotłów nastąpi nie później niż do końca 2023 r. Zostaną one zastąpione przez 9 kotłów wodnych zasilanych gazem lub, w przypadku awarii, lekkim olejem opałowym. Tym samym w 2023 r. nastąpi całkowita eliminacja wytwarzania energii z węgla kamiennego na rzecz gazu ziemnego w lubelskiej elektrociepłowni.

- Jesteśmy liderem na rynku ciepła w Polsce, a to zobowiązuje do ciągłego rozwoju i wyznaczania jego kierunków. Inwestujemy w nowe instalacje, a także modernizujemy istniejące zgodnie z trendami i wymaganiami obowiązujących regulacji środowiskowych. Jesteśmy integralną częścią tych miast, w których prowadzimy działalność i chcemy uczestniczy w ich transformacji energetycznej, której celem jest przejście na paliwo gazowe i energię ze źródeł odnawialnych, co w konsekwencji wpływa na lepszą jakość powietrza i zdrowie mieszkańców, z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa zaopatrzenia
w ciepło. Dzisiejsze podpisanie umowy wieloletniej pomiędzy naszą spółką a Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej jest dowodem odpowiedzialnej i perspektywicznej współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Lublina
– powiedział Przemysław Kołodziejak, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła.

Gaz ziemny jest obecnie uznawany za paliwo przejściowe w procesie transformacji energetycznej, stanowiąc alternatywę dla węgla. W porównaniu z węglem kamiennym produkcja ciepła z gazu ziemnego wykazuje śladowe emisje jednostkowe CO, SO2 i pyłu, ponad czterokrotnie niższą emisję jednostkową NOx, mniejszą (na poziomie 60 proc.) emisję CO2, a także brak ubocznych produktów spalania. Co więcej, nie ma konieczności wywozu odpadów paleniskowych, które powodują dodatkową emisję spalin, hałas, utrudnienia w ruchu miejskim itp. Rozwiązania oparte na gazie ziemnym w aglomeracjach miejskich mają dodatkowo tę przewagę, że bezemisyjna jest również dostawa paliwa, czego nie można stwierdzić w przypadku innych spalanych paliw.

- Zawarte porozumienie zapewnia korzyści obu stronom, a przede wszystkim odbiorcom ciepła. To nie tylko bezpieczeństwo i ciągłość dostaw, ale też zmiana technologii produkcji na mniej emisyjną. Nasza inwestycja przyczyni się do czystszego powietrza w mieście, a co za tym idzie do poprawy zdrowia jego mieszkańców mówi Paweł Okapa, Dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków.

***

Lubelski system ciepłowniczy tworzą: sieć ciepłownicza zarządzana przez LPEC S.A. oraz dwie elektrociepłownie: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków oraz Elektrociepłownia Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. Sieć ciepłownicza zarządzana przez LPEC S.A. stanowi jeden wspólny system dla całego miasta, obejmujący swoim zasięgiem większość jego obszaru.

LPEC S.A. dostarcza ciepło do prawie 75% gospodarstw domowych w Lublinie, ogrzewając blisko 250 tysięcy jego mieszkańców. Firma eksploatuje obecnie 466 km sieci ciepłowniczych i prawie 2150 węzłów cieplnych. W ciągu ostatnich 10 lat Spółka zainwestowała prawie 320 mln zł w modernizację i rozwój sieci, pozyskując na ten cel blisko 100 mln zł dotacji ze środków unijnych.   

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,5 GWt, mocy elektrycznej 2,3 GWe) i sieci ciepłownicze o długości ok. 640 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław (w tym wrocławskie Zawidawie), Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce; spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.