Konkurs plastyczny #NaszaFlaga – podsumowanie

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2022

dla uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych

#NaszaFlaga

Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia”.

W sobotę 28 maja 2022 r. odbyła się gala podsumowująca trzecią edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego #NaszaFlaga. Konkurs skierowany był do uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych z całej Polski. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną dowolną techniką. Głównym tematem tegorocznego konkursu była postać błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Zdjęcie gotowej pracy należało przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://naszaflaga.pl/. Do udziału w konkursie zgłosiło się aż 2059 uczniów z całego kraju.

Jury przyznało 6 nagród głównych (po 3 w każdej kategorii) oraz 10 wyróżnień. Pierwsze miejsce w kategorii I (klasy I-III) zajął Piotr Kurzawski ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach. W kategorii II (klasy IV- VIII) pierwsze miejsce zajęła Michalina Juszczak z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Józefowie. Pełne wyniki konkursu można znaleźć na stronie internetowej: https://naszaflaga.pl/wyniki-2022/

Udział w konkursie był okazją do pogłębienia wiedzy historycznej dotyczącej błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia oraz najważniejszych wydarzeń z dziejów Państwa Polskiego. Konkurs promował również wywieszanie polskiej flagi państwowej podczas obchodów świąt narodowych.

W ramach akcji #NaszaFlaga.pl na stronie www.naszaflaga.pl, została przygotowana także interaktywna mapa Polski. Każda chętna osoba, za pośrednictwem strony, może zgłosić wywieszenie swojej flagi. Zgłoszone miejsca są oznaczane na mapie. Obecnie na interaktywnej mapie powiewa prawie 700 biało-czerwonych flag.

Organizatorami konkursu jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z Lublina oraz Parafia pw. św. Mikołaja w Lublinie, przy której działa jeden z ośrodków Fundacji.

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo od ponad 30 lat prowadzi działania na rzecz wychowania oraz edukacji dzieci i młodzieży. Misją Fundacji jest kształtowanie dobrze wychowanego i przygotowanego do życia człowieka. Człowieka silnej wiary, świadomego patriotę i obywatela, sprawnego w działaniu społecznym i gospodarczym.