Fundacja Heros zaprasza osoby niepełnosprawne

Grafika zawierająca zdjęcie  oraz tekst pisany w różnych kolorach na różnokolorowym tle.

Fundacja Heros zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie pt. "Droga do samodzielności II”.

Fundacja Heros to organizacja pozarządowa, zajmująca się aktywizacją społeczno-zawodową osób wykluczonych i dyskryminowanych na rynku pracy, w szczególności osób z niepełnosprawnościami. Obecnie działamy na terenie województwa lubelskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. W czasie kilkuletniej działalności pomogliśmy niezliczonej ilości osób biernych zawodowo i wykluczonych ze społeczeństwa ze względu na niepełnosprawność. Od kwietnia rozpoczynamy projekty w ramach, których posiadamy kilkaset wolnych miejsc dla osób chcących skorzystać z naszej pomocy.

 

W ramach prowadzonych projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego oferujemy szereg bezpłatnych form wsparcia, m.in.:   

- Doradztwo zawodowe,
- Poradnictwo psychologiczne,
- Poradnictwo prawne,
- Szkolenia i kursy podnoszące kompetencje zawodowe,
- Staże zawodowe, 

- Warsztaty kompetencji cyfrowych,
- Pośrednictwo pracy,
- Zabiegi rehabilitacyjne, 

- Wsparcie asystenta osób niepełnosprawnych,
- Psychoterapię i konsultacje psychiatryczne,
- Kulturoterapię (m.in. teatr, kino, basen, wycieczki integracyjne). 

Grafika zawiera 3 małe zdjęcia, z których dwa pokazuję rehabilitację osób niepełnosprawnych przy udziale lekarze, a jedno, środkowe, studentów siedzących nakrzesłach za biurkiem, przy którym stoi wykładowca trzymając w ręku długopis.

Nasze działania kierujemy do osób:
- posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- będących w wieku aktywności zawodowej,
- pozostających bez zatrudnienia, w tym nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych i poszukujących pracy. 

Zapewniamy: 

- zwrot kosztów dojazdu, 

- serwis kawowy podczas spotkań grupowych, 

- stypendium szkoleniowe i stażowe

kliknij w grafikę aby powiększyć

Udział w projektach jest nieodpłatny!

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu.

BIURO FUNDACJI 

Z. Krasińskiego 2/30,
20- 709 Lublin
tel. 570 122 110
E-mail: fundacja@fundacjaheros.org