Ile czasu trwa kurs na wózek widłowy?

Uprawnienia do obsługi wózków widłowych cieszą się dużą popularnością. Kurs operatora wózka widłowego zakończony zdanym egzaminem pozwala na podniesienie kwalifikacji zawodowych i znalezienia dobrze płatnej pracy. Urządzenia te wykorzystywane są w wielu branżach i miejscach jak magazyny, hurtownie czy sklepy wielkopowierzchniowe.

Wózki widłowe są zaprojektowane tak, aby mogły być wykorzystywane zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz magazynów lub hal przemysłowych. Urządzenia te są stosowane w pracach: 

  • na otwartej przestrzeni;
  • w zamkniętych pomieszczeniach, np. supermarketach, magazynach, halach produkcyjnych.

Wózki widłowe to urządzenia, które są wykorzystywane do transportu bliskiego. Wśród napędów stosowanych w wózkach wyróżniamy wózki z napędem spalinowym, gazowym oraz urządzenia elektryczne. Wózki widłowe są używane przy transporcie, załadunku i rozładunku towarów.

Operator na wózki widłowe – szkolenie 

Kursy na wózki widłowe są przeprowadzane dwuetapowo i kończą się egzaminem państwowym w obecności komisji Urzędy Dozoru Technicznego. Program szkolenia obejmuje wykłady z wiedzy teoretycznej oraz zajęcia praktyczne. 

Aby przystąpić do szkolenia i zdobyć uprawnienia operatora wózków widłowych, trzeba mieć ukończone 18 lat, minimum wykształcenie podstawowe i przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu. 

Kurs na wózki widłowe – czas trwania

W ramach zajęć teoretycznych uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe. Podczas wykładów kursanci poznają wiedzę z zakresu BHP, uczą się budowy wózka widłowego, opanowują również wymagania dotyczące obsługi tych urządzeń, wynikające z nadzoru UDT. Część teoretyczna kursu trwa 25 godzin. 

Zajęcia praktyczne w ramach kursu na wózki widłowe obejmują naukę obsługi tych urządzeń. Uczestnik kursu ćwiczy umiejętności jazdy i operowania poszczególnymi mechanizmami wózka. Dodatkowo uczy się, jak wykorzystywać urządzenie przy jednoczesnym zachowaniu zasad BHP. Część praktyczna trwa 10 godzin. 

W ramach kursu uzupełniającego uczestnik może spędzić 2 godziny na zajęciach z zakresu mechaniki i elektrotechniki.

Po ukończeniu kursu wykonywane są formalności, które mają na celu zorganizowanie egzaminu UDT wymaganego do otrzymania uprawnień na wózki widłowe.  Procedury te mogą trwać około 30 dni. Formalności obejmują czas oczekiwania na wyznaczenie terminu egzaminu, złożenie wniosku i czas oczekiwania na wydanie dokumentu.

Egzamin na operatora wózków widłowych odbywa się przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Składa się on z części teoretycznej i praktycznej. Po jego zaliczeniu kursant otrzymuje dokument potwierdzający uprawnienia na wózki widłowe.