Wizytówki firmowe

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza

WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO - PRZYRODNICZA

ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
tel./fax 81 740-72-40, 81 740-25-08
e-mail: info@wssp.edu.pl

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie jest uczelnią niepaństwową, działająca na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lipca 2000 r. Uczelnia ma takie same uprawnienia jak uczelnie państwowe.

Szkoła powstała z myślą o osobach, które chcą realizować swoje cele zawodowe oraz pasje. Kształcimy w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach magisterskich, licencjackich i podyplomowych. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.
Zajęcia odbywają się w jednych z najnowocześniejszych obiektów dydaktycznych w Polsce na trzech wydziałach: Turystyki i Wychowania Fizycznego, Fizjoterapii oraz Nauk Społecznych.

Dysponujemy aulą na 200 osób, pracowniami turystyki, geografii, gabinetami fizykoterapii, kinezyterapii i kosmetyki, biomechaniki, masażu, laboratorium chemicznym oraz salami komputerowymi.

Na terenie uczelni znajdują się sale rekreacyjne (siłownia, sale do aerobiku i ćwiczeń na trenażerach oraz sale ćwiczeń ruchowych ogólnorozwojowych).

Nasi studenci mają możliwość szkolenia i wypoczynku w Ośrodku w Piotrawinie nad Wisłą. Mogą też poszerzać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania poprzez różne kursy, Koła Naukowe WSSP oraz Klub Turystyki Aktywnej. Na Uczelni działa również klub AZS m.in. z drużyną piłki ręcznej kobiet - trzykrotnym Akademickim Mistrzem Europy.

Szkoła jest położona przy głównych arteriach komunikacyjnych miasta. Dzięki temu posiada dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej, jak i samochodami osobowymi. Parking Uczelni może pomieścić około 120 pojazdów.

  • STUDIA MAGISTERSKIE

>>>TURYSTYKA I REKREACJA:
- Organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji
- Hotelarstwo i gastronomia
- Turystyka zdrowotna

>> FIZJOTERAPIA

  • STUDIA LICENCJACKIE:

>>> TURYSTYKA I REKREACJA:
- Organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji
- Hotelarstwo i Gastronomia
- Turystyka zdrowotna

>>> WYCHOWANIE FIZYCZNE

>>> FIZJOTERAPIA

>>>  KOSMETOLOGIA

>>> FILOLOGIA: Filologia Angielska

  • STUDIA PODYPLOMOWE: Na 37 kierunkach 
  • Program 2 +1
  • Studia w języku angielskim

więcej o WYŻSZEJ SZKOLE SPOŁECZNO-PRZYRODNICZEJ w Lublinie  na www.wssp.edu.pl