WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH
z siedzibą w Lublinie

Zaprasza na studia I stopnia (licencjackie)

SOCJOLOGIA specjalności:
– doradztwo zawodowe
– socjotechnika i marketing polityczny
– socjotechnika reklamy

DIETETYKA specjalności:
– dietoterapia
– żywienie zbiorowe
– żywienie w sporcie
– profilaktyka żywienia

TANIEC specjalności:
– taniec towarzyski
– taniec współczesny
– taniec latynoski
– choreoterapia

KOSMETOLOGIA

TECHNIKI DENTYSTYCZNE

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Zaprasza na studia podyplomowe – nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet

– pośrednictwo pracy
– doradztwo zawodowe
– doradztwo zawodowe dla nauczycieli
– europejski doradca zawodowy
– badania społeczne i rynkowe
– dietetyka i planowanie żywienia dwusemestralne
– dietetyka i planowanie żywienia trzysemestralne
– ratownictwo przedmedyczne
– kosmetologia w medycynie
– socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży dla nauczycieli
– menedżer w ekonomii społecznej
– public relations
– promocja i reklama

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona)

więcej o WYŻSZEJ SZKOLE NAUK SPOŁECZNYCH
z siedzibą w Lublinie  na https://www.wsns.lublin.pl/