Wizytówki firmowe

UNIVERSUS

UNIVERSUS Sławomir Nadłonek
ul. Młodej polski 32/124
20-863 Lublin
biuro@universus.lublin.pl

Szkoła Języków Europejskich - UNIVERSUS informuje że, nasz projekt pt. "Znam angielski - świat jest mój" otrzymał maksymalną ilość punktów w ocenie merytorycznej - ( 100 pkt) i został zakwalifikowany do dofinansowania z funduszy unii europejskiej.

Pierwszeństwo w kwalifikacji mają osoby 50+, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz uczący się , pracujący i bezrobotni po 25 roku życia.

Grupy pracować będą na poziomach:

  1. A1-A2 - 240 godzin (2x w tygodniu po 4 godziny lekcyjne)
  2. B1-B2 - 240 godzin (2x w tygodniu po 4 godziny lekcyjne)

Szkolenie zakończy się międzynarodowym egzaminem a uczestnicy projektu otrzymują komplety podręczników.

ZNASZ JĘZYKI, ŚWIAT JEST TWÓJ!

więcej o Szkole Języków Europejskich UNIVERSUS >>