4 karetki dla lubelskiego pogotowia,
a 2 dla
brygad wojskowych na Ukrainie

Cztery nowe karetki zasiliły Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie. W uroczystym przekazaniu karetek, które odbyło się dzisiaj przed siedzibą pogotowia przy ul. Spadochroniarzy 8 w Lublinie, uczestniczył marszałek Jarosław Stawiarski. Całkowity koszt zakupu ambulansów wyniósł blisko 2,3 mln zł.

Zakup karetek skróci czas dotarcia zespołu ratowniczego do pacjenta oraz zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszego województwazapowiadał marszałek Jarosław Stawiarski.

Nowo zabudowane ambulanse sanitarne typu [C], w tym jeden defibrylator oraz jeden ssak elektryczny, zakupione zostały w II kwartale 2022 r. Podstawowe wyposażenie ambulansów to między innymi:

 • podstawa pod nosze,
 • nosze główne,
 • transporter pod nosze,
 • deska ortopedyczna dla dorosłych,
 • butla na tlen medyczny.

Nowe ambulanse zastąpią wyeksploatowane już pojazdy. Trzy ambulanse posłużą jako zespoły ratownictwa medycznego podstawowe, które będą stacjonowały w Podstacji Śródmieście, zaś jeden ambulans będzie używany jako zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny, który będzie stacjonował w Filii Świdnik.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie zakupiło ambulanse z własnych środków finansowych.


Wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski przekazał Fundacji Unii Lubelskiej dwa ambulanse sanitarne, które niebawem trafią do brygad wojskowych na Ukrainie. Od początku ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę Samorząd Województwa Lubelskiego przekazał naszym wschodnim sąsiadom 10 karetek.

Dwa przekazane dziś ambulanse trafią do jednostek, które od początku wojny walczą w tzw. strefie „0”, czyli do:

 • 95. Samodzielnej Brygady Desantowo-Szturmowej z Żytomierza;
 • Lwowskiego Batalionu „Arrata” Ukraińskiej Armii Ochotniczej, aktualnie w dyspozycji Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR), wcześniej w 80. Samodzielnej Brygadzie Desantowo-Szturmowej.

Na ręce prezesa Fundacji Unii Lubelskiej, który zorganizował całą akcję, przekazuję 2 ambulanse, które będą ratować zdrowie i życie żołnierzy ukraińskichmówił wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski.

Przekazanie dwóch karetek marki Reanult Master wraz transporterem noszy i noszami stanowi kolejne wsparcie województwa dla Ukrainy, która znajduje się w stanie wojny po agresji militarnej ze strony Federacji Rosyjskiej. Ambulanse są darem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie.


Do dziś, tj. 19 października br., Województwo Lubelskie przekazało 8 karetek, które trafiły do szpitali oraz stacji pogotowia do obwodów partnerskich na Ukrainie:

 • 1 marca – ambulans z Pogotowia Ratunkowego w Zamościu trafił na rzecz szpitala w Żółkwi;
 • 7 marca – ambulans z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej dotarł do 6. Wołyńskiego Oddziału Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w Łucku;
 • 8 marca – ambulans ze Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie został przekazany Wołyńskiemu Obwodowemu Szpitalowi Klinicznemu w Łucku;
 • 8 marca – ambulans z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie wsparł Towarzystwo Rodziców i dzieci niepełnosprawnych „Zorza Nadziei” w Krzemieńcu;
 • 10 marca – ambulans z Wojewódzkiego Szpitala przy al. Kraśnickiej w Lublinie został przekazany do Lwowskiego Obwodowego Szpitala Klinicznego we Lwowie;
 • 10 marca – ambulans z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie trafił do Rejonowego Szpitala w Rawie-Ruskiej;
 • 11 marca – ambulans ze Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej został przekazany Szpitalowi Klinicznemu w Równem;
 • 22 kwietnia – ambulans z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie został przekazany Poliklinice w Biskowicach.