reflektor_grafiki

NAGRODA „REFLEKTOR” – ZGŁOSZENIA DO 15 MAJA

Już tylko do 15 maja 2024 roku trwa nabór zgłoszeń do Nagrody „Reflektor”, czyli konkursu na debiutancki tom poetycki.
Nagroda przyznawana jest od 2023 roku przez Muzeum Józefa Czechowicza.


Konkurs kierujemy do osób przed książkowym debiutem poetyckim, a główną nagrodą jest wydanie zgłoszonego tomu wierszy.
DLACZEGO „REFLEKTOR”? Nazwa konkursu nawiązuje do grupy literackiej, która rozpoczęła działalność w Lublinie dokładnie sto lat temu. Debiutujący wówczas autorzy stworzyli nowatorski język wrażliwości i wpłynęli na dalsze dzieje poezji – nie tylko lokalnej. Wywodzący się z tej grupy Józef Czechowicz stał się jednym z najważniejszych twórców poetyckich minionego stulecia.


CO NALEŻY WYSŁAĆ?

Projekt tomu poetyckiego wraz z tytułem oraz dokumentami określonymi w regulaminie (karta zgłoszenia oraz oświadczenie – do pobrania na stronie https://zamek-lublin.pl/regulamin-konkursu-nagrodarefle/).
KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Konkurs skierowany jest do osób przed książkowym debiutem poetyckim. Może wziąć w nim udział każda osoba, która prześle pracę konkursową zgodną z wymaganiami opisanymi w Regulaminie.


DO KIEDY? Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 15 maja 2024 roku.


KTO OCENI PRACE? Jury w składzie Małgorzata Lebda (przewodnicząca), Jakub Skurtys, Rafał Rutkowski, Aleksander Wójtowicz
WYNIK zostanie ogłoszony 15 czerwca 2024 roku.
NAGRODĄ będzie druk zwycięskiego tomu.


INFORMACJE: czechowicz@mnwl.pl
ORGANIZATORZY: Muzeum Narodowe w Lublinie, Urząd Miasta Lublin (partner).

reflektor2