muzeum narodowe lublin

Dzięki staraniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Narodowe w Lublinie odzyskało stratę wojenną zarejestrowaną w bazie strat pod numerem 29865.

Obraz olejny „Widok na morze” szkoły Claude-Joseph Verneta (1714-1789) przed wojną znajdował się w inwentarzu Muzeum Narodowego w Lublinie.

W grudniu 2022 roku pejzaż został wystawiony do sprzedaży na aukcji w Monako. Dzieło zostało zidentyfikowane, jako polska strata wojenna utracona ze zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie. Oględziny obrazu, przeprowadzone 16 grudnia 2022 r. przez pracowników Departamentu Restytucji Dóbr Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Narodowego w Warszawie, wykazały, że obraz został prawdopodobnie wycięty ze swojej pierwotnej oprawy, o czym świadczą nieregularne krajki oryginalnego płótna. Fotografie wykonane w świetle podczerwieni (IR) ujawniły zmiany w samej kompozycji dzieła, które miały na celu przykryć zniszczony obszar warstwy malarskiej. Na podstawie dokumentacji przekazanej przez Departament Restytucji Dóbr Kultury, dotychczasowy posiadacz zdecydował o dobrowolnym zwrocie obiektu stronie polskiej. To pierwszy przypadek, kiedy działania restytucyjne podjęte zostały na terytorium Monako.

Dziś obraz powrócił do zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie, a po przeprowadzeniu niezbędnych prac konserwatorskich trafi na muzealną ekspozycję.