XXVI Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie – Wojciechów 7-18.VII.

kowal

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie informuje, że w dniu 7 lipca2020r.(wtorek) rozpoczną się XXVI Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie, realizowane przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównym celem realizowanego zadania jest ochrona i zachowanie tradycji polskiego ludowego kowalstwa artystycznego. Wojciechowska „Kuźnia Talentów” to jedyna szkoła kowalstwa w Polsce. Impreza została nagrodzona ludowym Oskarem za wkład w ratowanie ginącego zawodu, propagowanie kowalstwa artystycznego i użytkowego oraz utrwalanie odrębności regionalnych w kowalstwie polskim. Na przestrzeni lat uczestniczyło w niej ponad 400osób, z których znaczna część założyła własne kuźnie lub pracuje w firmach o podobnym profilu. W tegorocznych Warsztatach weźmie udział 16adeptów sztuki kowalskiej z terenu całej Polski, w wieku od 22do 58lat. Wśród uczestników są nie tylko osoby zawodowo związane z pracą w metalu, ale także zarządca stajni czy artysta rzeźbiarz.

Przyjadą do Wojciechowa, aby zdobyć umiejętności z zakresu kucia i zdobienia metalu oraz wiedzę o historii kowalstwa, marketingu i przepisach prawnych w zakładaniu i prowadzeniu kuźni.W tajniki kowalstwa wprowadzą ich mistrzowie z województwa podkarpackiego: Andrzej Słowik, Kazimierz Kudła i Marek Święch.

 

Program imprezy:
7 lipca –Przyjazd i zakwaterowanie uczestników –Biuro Warsztatów, Wieża Ariańska
Godz. 10.00 –Rozpoczęcie XXVI Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich –spotkanie organizacyjne (Wieża Ariańska –siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie)
Zwiedzanie Muzeum Kowalstwa
Omówienie zasad BHP pracy w kuźni, właściwości cieplnych metali, zapoznanie z podstawowymi narzędziami kowalskimi, nauka rozpalania ogniska kowalskiego, zasady ekonomicznego gospodarowania koksem

GODZ. 14.00 ROZPALENIE PALENISK KOWALSKICH –POCZĄTEK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH PRZY WIEŻY ARIAŃSKIEJ

8–18lipca–Nauka podstawowych technik kowalskich i zdobnictwa, pokazy umiejętności kowalskich w wykonaniu mistrzów –instruktorów oraz wykłady teoretyczne. Ze względu na panujące warunki epidemiczne  XXVI Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie odbywać się będą na placu przy Wieży Ariańskiej. Każdy przyjazd mediów musi być wcześniej uzgodniony  z organizatorem Warsztatów: Agnieszka Gąska–Dyrektor Gminnego Ośrodka Kulturyw Wojciechowie tel. 81517 72 10,669 906908.

 

Jednocześnie informujemy, że XVII Ogólnopolskie Spotkania Kowali w tym roku odbywać się będą w formule wirtualno -korespondencyjnej. W ramach Spotkań zostaną zorganizowane:Korespondencyjny Konkurs Kowalstwa Artystycznego, Konkurs o Nagrodę Publiczności –głosowanie internautów, Wirtualna wystawa prac konkursowych, wydanie Katalogu prac konkursowych. Szczegółowe informacje na stronach: www.gokwojciechow.pl;www.kowale.com.pl