Finał Międzynarodowego Festiwalu Organowego LUBLIN – CZUBY 2020 – Oratorium – 26.VIII

terminarz
XXIV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORGANOWY
LUBLIN – CZUBY 2020
 33. ROCZNICA WIZYTY JANA PAWŁA II W LUBLINIE
lipiec-sierpien 2020 r
 
 2020 ROK ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Obchodzimy w tym roku stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II, "naszego wielkiego rodaka zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu".

Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. "Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, Jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski. W czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. rozpoczął się proces, który zaowocował powstaniem +Solidarności+, wyzwoleniem narodu spod panowania komunizmu i odbudową jedności Europy. Dla nas, Polaków, pontyfikat papieża Polaka ma więc znaczenie szczególne" - czytamy w uchwale Sejmu RP.

W uchwale podkreślono, że w nauczaniu Jana Pawła II znajdujemy to, co w naszych dziejach najważniejsze. "Jego postawa, Jego nauczanie są głęboko wrośnięte w dzieje naszego narodu. Ojciec Święty nauczał, jak bardzo od uznania godności człowieka, od przestrzegania jego praw, od umiejętności dialogu i przebaczenia, od budowy ładu społecznego na prawdzie, wolności i sprawiedliwości, od szacunku dla każdego człowieka, od obrony każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, od poszanowania rodziny i naturalnej więzi międzyludzkiej, od budowania cywilizacji miłości, jak bardzo od tego wszystkiego zależą szanse społeczeństw i rozwój oraz pokój, zarówno wewnętrzny, jak i międzynarodowy".

"Święty Jan Paweł II był człowiekiem pokoju i nadziei. Z niespotykaną pogodą i miłością, ale i niezwykłą siłą i pewnością wskazywał całemu światu, każdej wspólnocie, wszystkim ludziom, każdemu człowiekowi, jak życie czynić bardziej ludzkim. Uczył nas, że żadna wspólnota nie może przetrwać bez prawdziwej solidarności, ale także solidarność nie może istnieć bez miłości. Pamiętamy Jego słowa: Solidarność - to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy +brzemię+ dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od solidarności. Wspominamy wspaniałe chwile, jakie przeżywaliśmy w czasie niezapomnianych pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski, z którą, jak powtarzał papież: nigdy nie mogło rozstać się moje serce. Było to wyrazem ogromnej miłości, jaką Ojciec Święty obdarzał Polskę i każdego z nas" - głosi uchwała.

Przypomniano w niej, że św. Jan Paweł II będąc jeszcze pośród nas mówił, że chciałby zostać zapamiętany jako "papież rodziny". "Nieustannie podkreślał, że rodzina to największy skarb narodu, gdyż jest szkołą cnót społecznych stanowiących o życiu i postępie społecznym. Święty Jan Paweł II uczynił centrum swojego nauczania troskę o rodzinę i słowem oraz przykładem uczył, jak ważna jest tradycyjna rodzina w życiu społecznym i narodowym, rodzina, która jest prawdziwym środowiskiem życia i miłości. Jakże przejmujące są Jego słowa: O jakże bardzo pragnę, ja, który życie, wiarę i język zawdzięczam polskiej rodzinie, aby rodzina ta nie przestawała być Bogiem silna. Ażeby przezwyciężała wszystko, co ją osłabia i rozbija - wszystko, co nie pozwala jej być prawdziwym środowiskiem życia i miłości" - zaakcentowano.

"Był On i jest dla nas drogowskazem, zgodnie z którym możemy pewnie kroczyć. Jego postępowanie było wyrazem nadzwyczajnej odwagi. W 1981 r. przeżył zamach na swoje życie. Na placu św. Piotra został postrzelony przez tureckiego zamachowca, najpewniej na zlecenie sowieckich służb specjalnych. 2 kwietnia 2005 r. z ogromnym bólem pożegnaliśmy naszego umiłowanego papieża, który odszedł do Domu Ojca i, jak wierzymy, wstawia się za nami i błogosławi nam z nieba. Niniejszą uchwałą Sejm RP wyraża wdzięczność i oddaje hołd Wielkiemu Papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który, sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich, na których oparta jest Polska i Europa. Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo, które pozostawił św. Jan Paweł II, wciąż będą dla naszego narodu inspiracją do budowania Polski wolnej i sprawiedliwej" - dodano w uchwale.

Parafia św. Rodziny na lubelskich Czubach od prawie ćwierć wieku wdraża w życie i przypomina nauczanie św. Jana Pawła II. To właśnie tu 9 czerwca 1987 roku wokół ołtarza polowego zgromadziły się tłumy wiernych. Tego dnia padły słynne słowa „Ileż to wspomnień historycznych przychodzi na myśl, gdy jestem w mieście, w którym chrześcijaństwo ma tysiąc lat tradycji, w mieście, które było miejscem unii Polski z Litwą w roku 1569, w mieście, które przeżyło tyle wojen, najazdów i zniszczeń. Ich symbolem jest Majdanek, gdzie miałem okazję zatrzymać się dziś rano z głębokim przejęciem. Wyrażam radość, że Lublin żyje, że się rozwija; powstają w nim nowe dzielnice i nowe kościoły. Wyrażam radość, że jest miastem pięciu wyższych uczelni”. Pamiątką pobytu Ojca Świętego na lubelskich Czubach jest festiwal organowy. Ta inicjatywa to wcielenie w życie innych słów św. Jana Pawła II, że Kościół potrzebuje sztuki i artystów i poprzez sztukę przekazuje przesłanie Ewangelii. – Każdy z nas, ludzi wierzących ma jakieś bardzo osobiste duchowe spotkanie ze św. Janem Pawłem II. Dla mnie to oczywiście Jego pielgrzymki do Polski w tym ta z 1987 roku, kiedy odwiedził Lublin. Jednak wcześniej, rok przed wyborem kard. Wojtyły na papieża uczestniczyłem w uroczystościach koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy. Już wówczas Jego słowa ukształtowały moje życie. Należę do pokolenia JP II. Swoją działalność artystyczną staram się budować w ten sposób aby mieściła się w określeniu sztuki, o jakiej mówi św. Jan Paweł II np. w Liście do Artystów – przyznaje Robert Grudzień dyrektor festiwalu. Dodaje, że to bardzo ważne zadanie w dzisiejszych czasach.

Zapraszamy serdecznie na wydarzenia, które będą się odbywały w roku Św. Jana Pawła II w ramach XXIV Międzynarodowego Festiwalu Organowego Lublin – Czuby 2020.

Zapraszam

Robert Grudzień dyrektor festiwalu

 Koncert finałowy

.

Patronat honorowy festiwalu:
METROPOLITA LUBELSKI ABP STANISŁAW BUDZIK
PREZYDENT MIASTA LUBLIN KRZYSZTOF ŻUK
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
JAROSŁAW STAWIARSKI
WOJEWODA LUBELSKI LECH SPRAWKA
Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin i Województwa Lubelskiego

Terminarz

XXIV Międzynarodowy Festiwal Organowy Lublin-Czuby 2020

Kościół pw. Św. Rodziny 06.06. – 26.08.2020 r., środy godz.19.00

2020 ROK ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

"Zrozumieć Niepodległą"

INAUGURACJA FESTIWALU

>>> 07.06./ niedziela/

Jan Paweł II w Lublinie

Alicja Węgorzewska - śpiew, Maciej Miecznikowski – śpiew,

Bogdan Kierejsza – skrzypce, Anna Drela - scenariusz,

Robert Grudzień – organy, fortepian,

>>> 01.07.

Jan Paweł II "Wiara i kultura"

Romuald Szałek - flety, wokaliza,

kompozytor Romuald Erenc - gitara

Anna Drela - narrator, scenariusz

>>> 08.07.

Jan Paweł II i Matka Teresa z Kalkuty

"Wołam do Ciebie Człowieku"

Grażyna Barszczewska - aktor, narrator, scenariusz

Robert Grudzień - organy

>>> 15.07.

210 Rocznica urodzin Fryderyka Chopina

Karol Garwoliński - recital fortepianowy

>>> 22.07.

Muzyka świata dla Jana Pawła II

Kamila Lendzion - sopran /solistka Teatru Muzycznego w Łodzi/

Agnieszka Schulz - Brzyska - fortepian

Karol Rzepecki - narrator

>>> 29.07.

Nadzieja dla świata. Modlitwa o ustanie pandemii koronawirusa

Alicja Węgorzewska - mezzosopran,

Karol Lizak - śpiew,

Robert Grudzień - organy, fortepian

Małgorzata Ciszkowska - scenariusz

>>> 05.08.

Maciej Banek - recital organowy

>>> 12.08.

Bitwa Warszawska 1920

Jerzy Zelnik - aktor, śpiew, narrator, scenariusz

Robert Grudzień - organy

>>> 19.08.

Poezja Karola Wojtyły - Jana Pawła II

Konstanty Andrzej Kulka - skrzypce,

Georgij Agratina - fletnia Pana,

Robert Grudzień - organy,

Wanda Wasicka - poeta, narrator

>>> 26.08. - FINAŁ FESTIWALU

Poezja śpiewana Karola Wojtyły

Oratorium "Miłość mi wszystko wyjaśniła"

Marcin Obuchowski - wokal, kompozytor

Alicja Karpiuk - wokal

Kwartet smyczkowy Kwartemia

Kamil Turczyn - piano

Nadiya Velychko - organy

Organizator festiwalu: Parafia pw. Św. Rodziny w Lublinie
Biuro festiwalu: Lublin, Al. Jana Pawła II 11, t. 601 306 483
www.par.sw-rodziny.lublin.pl, e-mail: robert@grudzien.pl

Robert Grudzień – projekt autorski, dyrektor artystyczny festiwaluks. dr Tadeusz Pajurek – proboszcz parafii
papieski2
papieski2