Wystawa Seamus Heaney – życie i twórczość – WBP (do 28.VIII)

Seamus-Heaney

Fundacja Kultury Irlandzkiej
oraz
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

zapraszają na wystawę

Seamus Heaney – życie i twórczość

 Czynna do 28 sierpnia 2020 r.

Lublin, ul. Narutowicza 4

Wstęp wolny

 

Seamus Heaney (13 kwietnia 1939 – 30 sierpnia 2013) – pisarz, krytyk literacki, dramatopisarz
i tłumacz; uznawany za najważniejszego poetę irlandzkiego od czasów Yeatsa oraz jednego z czołowych poetów XX stulecia; laureat literackiej Nagrody Nobla w 1995 roku, a także Nagrody Literackiej Irlandzkiego PEN-Clubu (Irish PEN Award for Literature); profesor poezji na Uniwersytecie Oxfordzkim oraz retoryki na Uniwersytecie Harvarda; autor wielu tomów poezji, esejów, szkiców autobiograficznych oraz analiz literackich, w tym także dotyczących twórczości Czesława Miłosza
i Zbigniewa Herberta, których niezwykle cenił; współtwórca (wraz ze Stanisławem Barańczakiem) angielskiego wydania Trenów Jana Kochanowskiego; doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; członek Polskiej Akademii Umiejętności.

***

Ekspozycja przygotowana przez Fundację Kultury Irlandzkiej prezentuje życie i twórczość irlandzkiego laureata Nagrody Nobla Seamusa Heaneya. Ukazując biografię poety, wprowadza odbiorcę w świat jego wierszy, których podstawą w dużej mierze są tematy i wątki podsuwane przez pamięć. Poezja ta jest silnie autobiograficzna, przywołująca obrazy z dzieciństwa, niełatwe realia irlandzkiej wsi, ale
w szerszym kontekście także trudną historię Irlandii Północnej, wojnę, sferę uczuć oraz uniwersalnych prawd życiowych. Utwory ubrane w wieloznaczność, są wdzięczną materią do interpretacji
i krytycznych analiz już od wielu lat.

Do głównych nurtów bogatej twórczości Seamusa Heaneya należą również cenione erudycyjne eseje, poświęcone poezji, a także dorobkowi wybranych poetów, m.in. Williama Butlera Yeatsa, T.S. Eliota, Josifa Brodskiego oraz polskich – Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta.

 

Wystawa – dostępna w godzinach pracy Biblioteki – będzie czynna do 28 sierpnia 2020 r.