Seminarium online organizowane przez ACK UMCS Chatka Żaka 28.V.

Łączymy-Polskę_28 05 2020_igSeminarium online organizowanego przez
Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka w Lublinie
w ramach projektu Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej.

Czym jest Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej?

Kultura studencka jest bez wątpienia poszukiwaniem wolności w różnorodnych formach aktywności. Zaczynając od studenckich teatrów, poprzez muzykę, poezję, sztuki plastyczne czy działalność kabaretową, była ona początkiem wielu dzisiejszych jednostek kultury i karier scenicznych. W ciągu trzydziestu lat transformacji ustrojowej organizacja życia kulturalnego studentów i działalność akademickich centrów kultury uległa jednak znaczącym zmianom, które skłoniły nas do rozważań nad tym, czym dzisiaj jest kultura studencka - Izabela Pastuszko, Dyrektor Programowy Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka, pomysłodawczyni i pełnomocnik Rektora ds. Forum Kultury Studenckiej

Pytania o kształt dzisiejszej kultury studenckiej stały się dla Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka w Lublinie punktem wyjścia do rozpoczęcia dogłębnej analizy jej stanu w Polsce. Wspólnie z Narodowym Centrum Kultury, państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce, zrealizowaliśmy ogólnopolskie badanie wśród studentów uczelni wyższych dotyczące ich działań w obszarze kultury, w którym łącznie wzięły udział 1633 osoby. Przeprowadziliśmy pogłębione wywiady, badania ankietowe, a także przeanalizowaliśmy videoblogi w serwisie YouTube. Wyniki badań są obiecujące - większość studentów wykazuje chęć czynnego uczestnictwa w kulturze. Uzyskane wstępne wyniki stały się dla nas motywacją do wsparcia akademickich centrów kultury w Polsce poprzez opracowanie koncepcji oraz realizację Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej.

Jaki jest cel Forum?

Celem projektu jest określenie potrzeb studentów i warunków niezbędnych do rozwoju ich aktywności twórczej, opracowanie wytycznych dla ogólnopolskich programów wspierających rozwój tradycji kultury studenckiej i akademickich centrów kultury oraz stworzenie portalu internetowego sieciującego te jednostki. Chcemy, aby w efekcie budowanej przez nas współpracy powstały rekomendacje, stanowiące podstawę do wsparcia i dalszego rozwoju kultury studenckiej w Polsce. Mamy na celu zredefiniowanie kultury studenckiej w kontekście kultury polskiej w XXI wieku.

Seminarium robocze

W październiku 2019 roku zorganizowaliśmy w ACK UMCS Chatka Żaka pierwsze spotkanie robocze w ramach konstruowania Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej 2021.

Mieliśmy przyjemność gościć na nim Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Mateusza Adamkowskiego, Dyrektora Narodowego Centrum Kultury - Profesora Rafała Wiśniewskiego, Beatę Stepaniuk-Kuśmierzak - Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji oraz przedstawicieli centralnych i lubelskich instytucji kultury, jak również delegację studentów.

Poruszyliśmy wtedy kwestie przyszłości kultury studenckiej oraz omawialiśmy szczegóły inicjatywy.

Podczas pierwszego seminarium roboczego prof. Rafał Wiśniewski, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury uznał, że Forum Kultury Studenckiej to społeczna inicjatywa, która ma szansę na połączenie różnych partnerów instytucjonalnych: państwowych i samorządowych oraz organizacji społecznych, jak również osób poszukujących twórczych źródeł kultury studenckiej.

Badania studentów

Merytorycznym punktem wyjścia do budowy Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej stały się badania przeprowadzone wspólnie z Narodowym Centrum Kultury.

Naszym celem była dogłębna analiza zachowań i potrzeb studentów w obszarze kultury studenckiej. Na przełomie listopada i grudnia 2019 roku przeprowadziliśmy badania ilościowe i jakościowe wśród 1633 studentów z 16 akademickich miast Polski, a także dogłębną analizę videoblogów studenckich udostępnionych w serwisie YouTube.

Realizacją ankiet i wywiadów zajęła się firma Danae - Badania Ewaluacje Szkolenia, badaniem videoblogów firma Sentimenti, a opracowaniem raportu zbiorczego - socjologowie z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. nadzw. UMCS oraz mgr Andrzej Stawicki.

Łączymy Polskę! - nawiązanie współpracy z ośrodkami kultury studenckiej

Poznawszy kulturę studencką z perspektywy żaków, naturalnie przeszliśmy do rozmów z instytucjami, które ją wspierają. Obecnie jesteśmy w trakcie sieciowania akademickich centrów kultury z całej Polski. Podczas wywiadów telefonicznych rozmawialiśmy z liderami ośrodków, osobami, które czynnie działają na rzecz kultury studenckiej. W ten sposób poznaliśmy sytuację innych jednostek, ich mocne strony i wyzwania w ich funkcjonowaniu.

28 maja o godz. 14:00 na fanpage’u Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej spotkamy się z przedstawicielami 16 akademickich centrów kultury podczas seminarium online. To wszystko da nam pełny obraz stanu tego obszaru kultury i pomoże nam postawić rzetelną diagnozę. Wyniki dotychczasowych badań opublikujemy już w czerwcu.

Spotkanie poprowadzi Izabela Pastuszko, Dyrektor Programowy Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka, pomysłodawczyni i pełnomocnik Rektora ds. Forum Kultury Studenckiej.

Podczas seminarium online każda instytucja będzie miała możliwość zaprezentowania swojej działalności. Porozmawiamy o oczekiwaniach wobec Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej i podyskutujemy o stanie kultury studenckiej.

W seminarium online udział wezmą:

 • Małgorzata Tarkowska-Kochańska z Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Ewa Kokoszko z Akademickiego Centrum Kultury - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Mateusz Pawlusiński z Centrum Nauki i Kultury - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Łukasz Ptaszek ze Strefy Kultury Studenckiej - Politechnika Wrocławska we Wrocławiu
 • Katarzyna Jankowska z Centrum Kultury Studenckiej “Mrowisko” - Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Szymon Wolf ze Studenckiego Centrum Kultury - Uniwersytet Opolski w Opolu
 • Paweł Antkowiak z Centrum Kultury Studenckiej - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Tadeusz Goc z Uczelnianego Ośrodka Kultury - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Paweł Cichecki ze Strefy Kultury Studenckiej - Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie
 • Zbigniew Miszczyk i Adam Hutyra z Akademickiego Centrum Kultury - Politechnika Częstochowska
 • Joanna Jaranowska ze Studenckiego Radia Żak - Politechnika Łódzka w Łodzi
 • Michał Szanduła z Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Małgorzata Frankowska z Klubu Studio - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Michał Biełuszko z Akademickiego Centrum Kultury „Alternator” - Uniwersytet Gdański w Gdańsku
 • Patryk Bołtryk z Uniwersyteckiego Centrum Kultury - Uniwersytet w Białymstoku

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1122523871445300/

Jesień 2021

Kluczową częścią naszego projektu będzie planowane na jesień 2021 r. Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej zorganizowane w ACK UMCS Chatka Żaka w Lublinie, na którym spotkamy się z przedstawicielami władz państwowych, akademickich ośrodków kultury i studentami, aby zaprezentować dogłębną analizę zjawiska kultury studenckiej w realiach XXI wieku. Wnioski zgromadzone podczas tego spotkania przekażemy w formie rekomendacji do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Inicjatywa ta będzie docelowo działaniem cyklicznym, stale monitorującym kierunki rozwoju kultury studenckiej w Polsce.

55 lat kultury studenckiej w Chatce Żaka

Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka od 55 lat wspiera i popularyzuje kulturę studencką. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest jednym z nielicznych uniwersytetów w Polsce, który posiada własne Akademickie Centrum Kultury – miejsce wyjątkowe, z bogatą tradycją, które stwarza studentom doskonałe warunki do uczestnictwa w kulturze akademickiej – zarówno poprzez jej aktywny odbiór, jak również wpływ na jej realny kształt. ACK UMCS Chatka Żaka jest organizatorem wielu imprez kulturalnych, koncertów, spotkań z artystami, przeglądów filmowych i teatralnych.

W latach 60., 70. i na początku 80. XX w. działały tu legendarne teatry alternatywne, takie jak Gong 2 Andrzeja Rozhina, Provisorium Janusza Opryńskiego, Grupa Chwilowa Krzysztofa Borowca i Scena 6 Henryka Kowalczyka. Z kolei karierę muzyczną rozpoczynali tu między innymi Beata Kozidrak, Krzysztof Cugowski z Budką Suflera oraz Federacja Bardów. Od kilkudziesięciu lat istnieją tu Kino Studyjne „Chatka Żaka” oraz Dyskusyjny Klubu Filmowego „Bariera”, nad którymi do dziś czuwa Piotr Kotowski. W latach cenzury przemycał on niedozwolone filmy polskiej i światowej kinematografii, a do dziś prezentuje ambitne kino podczas licznych przeglądów, w tym Studenckich Konfrontacji Filmowych.

ACK UMCS Chatka Żaka kontynuuje festiwale z tradycjami, takie jak Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” (jubileuszowa XXX edycja w 2020 r.), Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej „Bakcynalia” czy Festiwal Artystycznych Warsztatów Umiejętności, ale jest otwarte również na nowe działania. Myśląc o aktualnych potrzebach kulturalnych studentów, wprowadzamy także nowe projekty: Festiwal Podróżniczy “Przez świat”, Viral Art Festival oraz 2_(wy)miary gry: wideo + RPG.

W ACK UMCS Chatka Żaka na stałe działają grupy taneczne (Zespół Tańca Ludowego UMCS im. Stanisława Leszczyńskiego, Zespół Tańca Towarzyskiego UMCS „Impetus”, Zmysł), muzyczne (Chór Akademicki UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej, Orkiestra Św. Mikołaja, Młode Djembe) oraz teatralne (Teatr Imperialny, Impro Teatr Bezczelny).

Nasze akademickie centrum kultury również umożliwia studentom zdobycie pierwszych dziennikarskich szlifów, które dają nierzadko przepustkę do ogólnokrajowych mediów. Tajniki zawodu poznają w Radiu Centrum i TV UMCS. Działa tu też “Pismo Folkowe”, najstarszy i jedyny w Polsce dwumiesięcznik poświęcony muzyce folkowej o zasięgu ogólnopolskim.

Gdzie nas znajdziecie?

Aby być na bieżąco z naszymi działaniami, polecamy śledzić: