“Oblicza” Pawła Totoro Adamca w przestrzeniach DDK SM “Czechów”

Zdjęcie młodej kobiety z twarzą pomalowaną różnymi kolorami za pomocą pędzelków trzymanych w rękach uwidocznionych na fotografii obok różnego rodzaju masek.

"Oblicza" Pawła Totoro Adamca w przestrzeniach DDK SM "Czechów"

„Oblicza” to najnowszy nasz projekt z udziałem artysty wizualnego, Pawła Totoro Adamca. Jest to kolekcja dla nas wyjątkowa, ponieważ bohaterkami fotografii są osoby, które na co dzień w przestrzeniach DDK realizują ważne z punktu widzenia naszej  społeczności lokalnej wydarzenia społeczno – kulturalne.
Cykl przedstawia różnorodności działań naszego DDKu – różnorodność pomysłów, doświadczenia i inspiracji.

Fotografie stanowią wystawę stałą w siedzibie DDKu.
Zapraszamy do obejrzenia cyklu w naszych przestrzeniach! Czekamy na WAS!