Muzeum na Majdanku online

muzuem-majdanek 

Muzeum na Majdanku online

 

Oferta Muzeum on-line

Cykle historyczne, podcasty, wystawy internetowe, materiały dla nauczycieli. Państwowe Muzeum na Majdanku wciąż poszerza swoją ofertę on-line. Mimo, że teren muzeum w związku z panującą sytuacją wciąż pozostaje niedostępny dla zwiedzających, nie chcemy tracić kontaktu z naszymi odbiorcami. Ten niewątpliwie trudny czas staje również okazją, żeby zainteresować ważną i ciekawą historią obozu na Majdanku osoby, które dotąd jej nie poznały. Przenosząc znaczną część swojej działalności do sieci, wykorzystując na szeroką skalę media społecznościowe chcemy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, również do młodego pokolenia, dla którego ta sfera jest bardzo ważna w codziennym życiu. Każdy kto zajrzy na stronę internetową Muzeum, profile w mediach społecznościowych czy na kanał na You tubie będzie mógł znaleźć odpowiednie dla siebie treści. Przygotowaliśmy również ulotkę interaktywną, która ułatwia wyszukanie konkretnych materiałów.

Dostępne są cykle związane z historią obozu, jak ewakuacja więźniów w związku ze zbliżającym się frontem. Pozwalamy odkryć nieznane dotąd fakty, dotyczące funkcjonowania wywiadu Armii Krajowej na Majdanku. Dla osób lubiących formę podcastu pozwalamy wsłuchać się w czytane fragmenty wspomnień obozowych byłego więźnia Jerzego Kwiatkowskiego.Przedstawiamy również, jak w fatalnych warunkach obozowych, w nieludzkim miejscu potrafiła przetrwać, zrodzić się miłość. Dla wszystkich zainteresowanych arte faktami poświęcony jest cykl o obiektach artystycznych zlokalizowanych w obozowej przestrzeni, jak również ten dotyczący przedmiotów z terenu byłego obozu zagłady w Bełżcu. Najnowszy realizowany projekt opowiada o ucieczkach z obozu na Majdanku, które się udały pomimo obecności drutów, strażników i wszechobecnego strachu. Swoją aktywność od niedawna zaznaczamy również na Instagramie.Oficjalne konto muzeum zostało uruchomione pod koniec marca. To tylko niektóre zrealizowanych projektów. Nasi pracownicy wciąż tworzą i realizują nowe pomysły wykorzystując dostępne materiały, źródła archiwalne, muzealia, relacje więźniów oraz wydawnictwa Państwowego Muzeum na Majdanku. Od momentu przejścia w tryb pracy zdalnej poprzez treści umieszczane na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych i kanale w serwisie You tube dotarliśmy do ponad 800000 odbiorców.

Opisy cykli

Ucieczki

Ekstremalne warunki życia w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym na Majdanku skłaniały niektórych więźniów do podjęcia próby ucieczki. Jednak druty kolczaste, wieżyczki wartownicze i ciągłe liczenie więźniów miały pozbawić osadzonych jakiejkolwiek nadziei na odzyskanie wolności. Postawiona na środku każdego pola więźniarskiego szubienica przypominała o tym, jaka kara czekała na uciekinierów złapanych podczas próby opuszczenia obozu. W tym cyklu opowiemy jak pomimo tych trudności i niebezpieczeństw udało się niektórym więźniom odzyskać upragnioną wolność. Jak chęć wyrwania się ze zniewolenia,wszechobecnego brudu, głodu, katorżniczej pracy, krzyków i szykan była silniejsza od władzy oprawców.

http://www.majdanek.eu/pl/news/ucieczki__-_cykl/1221


Posłuchaj historii

Jest to projekt w którym prezentujemy fragmenty książki „485 dni na Majdanku” w formie podcastu. Zapisana relacja z pobytu w obozie na Majdanku polskiego więźnia Jerzego Kwiatkowskiego jest jednym z najciekawszych i najbardziej wartościowych źródeł dotyczących funkcjonowania KL Lublin. Czytane fragmenty książki rozpoczynają się od pierwszych dni pobytu Kwiatkowskiego w obozie po transporcie z Pawiaka pod koniec marca 1943 roku. https://www.youtube.com/watch?v=69P-VZIc_PQ&list=PLCtzbbCAYc53ylUfc3ZG2Z30l9wF2euf-


Ewakuacja

Zmieniająca się gwałtownie sytuacja na froncie w marcu 1944 r. sprawiła, że 19marca Inspektorat Obozów Koncentracyjnych zdecydował o ewakuacji obozu koncentracyjnego na Majdanku. W tym cyklu historycznym opowiadamy o tych wydarzeniach. Omawiamy wybrane transporty więźniów. Prezentujemy mapki z trasami przejazdu, fotografie i biogramy ewakuowanych więźniów, skany dokumentów oraz informacje o planach odbicia.

http://www.majdanek.eu/pl/news/ewakuacja_-_seria/1200


Sahara. Wywiad AK na Majdanku

Jest to cykl "sensacyjny", w którym przeplata się działalność wywiadu z funkcjonowaniem obozu i pracą Muzeum. Historia rozpoczyna się od lat 70 kiedy pracownicy Państwowego Muzeum na Majdanku otrzymują wiadomość o dokumentach wywiadu Armii Krajowej znajdujących się w jednym z miejsc w Lublinie. W pięcioodcinkowym cyklu przedstawiamy również m.in. jak wyglądało zbieranie danych z terenu obozu, jak były zorganizowane struktury wywiadu wśród więźniów oraz co stało się z archiwum wywiadowczym.

http://www.majdanek.eu/pl/news/sahara___wywiad_ak_na_majdanku__cala_seria/1195


Miłość za drutami Majdanka

Cykl w którym opowiadamy o obozowej miłości. W jego ramach przedstawiamy historie ludzi, którzy poznawali się i zakochiwali w czasach i w miejscu, które temu uczuciu nie sprzyjały. Piszemy nie tylko o uczuciach, które narodziły się za drutami Majdanka. Miłość do pozostawionych na wolności: żony, córki, matki, męża czy ojca dawała osadzonym siłę i pozwalała przetrwać piekło obozu koncentracyjnego. Ludzie ci manifestowali, że mimo starań oprawców zachowali w sobie człowieczeństwo.

http://www.majdanek.eu/pl/news/milosc_za_drutami_majdanka_-_cykl/1204


#jutro będzielepiej.

Nazwa cyklu nawiązuje do słów jakimi Danuta Brzosko-Mędryk zakończyła pierwszą audycję Radia Majdanek w lutym 1943 r. Więźniarki niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku nie dysponowały nie miały mikrofonów ani nadajników, a mimo to w prymitywnym baraku więźniarskim udało im się stworzyć najprawdziwsze radio. Chociaż skierowane do stosunkowo niewielkiej liczby osób,audycje Radia Majdanek miały ogromne znaczenie podtrzymywania na duchu podczas uwięzienia w obozie. W ramach cyklu #jutrobędzielepiej opowiemy, jak więźniowie obozu koncentracyjnego na Majdanku radzili sobie w trudnym położeniu poprzez samopomoc. Mamy nadzieję, że historie tych niezwykłych osób i reprezentowane przez nie postawy staną się lekcją postępowania w tym trudnym dla wszystkich czasie.

http://www.majdanek.eu/pl/news/cykl__jutrobedzielepiej_-_radio_majdanek/1193


Jedyne takie.

Rzeźby powstałe na terenie KL Lublin w 1943 roku. Jest to cykl poświęcony historii obiektów artystycznych zlokalizowanych w obozowej przestrzeni. Więźniom dzięki sztuce udawało się przemycić treści symboliczne, aby dodać otuchy współwięźniom, ale także polepszyć ich warunki bytowe. Cykl dostępny jest na naszym bloguhttp://www.majdanek.eu/pl/pow Muzeum dla nauczycieli – edukacja historyczna online Cykl powstał myślą o nauczycielach, którzy przeszli na zdalne nauczanie. Zespół pracowników Państwowego Muzeum na Majdanku przygotował prezentacje związanych tematycznie z historią niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Materiały te będzie można wykorzystać do przeprowadzenia lekcji muzealnych online. Dzięki nim uczniowie w ciekawy i inspirujący sposób dowiedzą się m.in.: jak wyglądało życie więźniów w obozie, usłyszą relacje świadków, poznają losy dzieci oraz wiele innych historii ukrytych w muzealnych eksponatach.

Muzealni pedagodzy służą swoją pomocą pod numerem telefonu: 81 710 28 27
http://www.majdanek.eu/pl/education/muzeum_dla_nauczycieli__edukacja_historyczna_online/10 Świadectwa zagłady Przedmioty odnalezione podczas badań archeologicznych przeprowadzonych w latach1997-1999 na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu stanowią świadectwa, pełnią funkcję świadków minionych wydarzeń. Relikty te odznaczają się niezwykłą siłą wyrazu. Prezentujemy cykl „Świadectwa Zagłady”, którego celem jest poprzez pokazanie tych przedmiotów opowiedzenie o ofiarach, o historii niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu.http://www.belzec.eu/pl/news/swiadectwa_zaglady/1217

Instagram

Od końca marca uruchomiliśmy profil Państwowego Muzeum na Majdanku na Instagramie. Jest to dla nas kolejna możliwość komunikacji z odbiorcami poprzez udostępnienie w sieci współczesnych oraz archiwalnych zdjęć z terenu byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku, dokumentów, map, relacji świadków, obiektów muzealnych – często niedostępnych dla zwiedzających. W przyszłości planujemy by nasz profil stał się także źródłem informacji dotyczącym naszych wydawnictw.

https://www.instagram.com/majdanek.memorial/

Więcej dostępnych materiałów można odszukać dzięki naszej interaktywnej ulotce lub bezpośrednio na stronie internetowej Muzeum oraz w mediach społecznościowychhttp://www.majdanek.eu/media/files/news/1219/muzeumzdalne_aktualizacja_02.pdfwww.majdanek.eu