Marcin Pastwa Guernica Picassa w gabinecie (krzywych) luster 13.X. MBP

Plakat zawierający program wykładów z historii sztuki wraz ze zdjęciem dziela artystycznego.

Miejska Biblioteka Publiczna
Instytut Nauk o Kulturze UMCS
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

zapraszają na XIII edycję otwartych wykładów z historii sztuki 2021/2022
Dzieło sztuki jako zwierciadło historii.

13 października 2021, godz. 17.30
Marcin Pastwa
Guernica Picassa w gabinecie (krzywych) luster

Filia nr 2 MBP, ul. Peowiaków 12

Tytułowy obraz Picassa należy do dzieł niezwykłych, ale nie bez przyczyny Hans Belting umieścił tę pracę w swoim katalogu niewidzialnych arcydzieł. Tak często przywoływany jako emblematyczne, by nie powiedzieć plakatowe wyobrażenie nieszczęść i grozy wojny, wykorzystywany jako sztandar w ideologicznych sporach, czy oręż dla osiągnięcia politycznych korzyści, zdaje się zbyt łatwo znikać z oczu jako dzieło artysty.

Ten najlepiej chyba udokumentowany obraz w historii sztuki, sfotografowany już u zarania swojego istnienia w procesie dochodzenia do ostatecznej formy, wciąż poddawany jest wiwisekcjom licznych analiz i interpretacji. Staje się wciąż na nowo niewyczerpanym rezerwuarem dla poszukiwania sensu zarówno samej sztuki, jak i współczesnych, aktualnych wydarzeń, a nie tylko historii (świadomie użyto tu liczby mnogiej), dzięki którym został namalowany. 

Losy samego obrazu oraz dzieje wybranych interpretacji będą okazją do pytań o jego historyczne zakorzenienie i uniwersalne przesłanie.