Fotografia jako dokument historii. Casus Władysława Sławnego 12.I.

Dzieło malarskie przedstawiające uśmiercanie niewolników poprzez przywiązywanie ich do słupa.

Wykład Piotra Majewskiego "Fotografia jako dokument historii. Casus Władysława Sławnego"

12 stycznia 2022, godz. 17.30

Filia nr 2 MBP, ul. Peowiaków 12

Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych, Instytutem Nauk o Kulturze UMCS zaprasza na kolejny wykład z historii sztuki.

Wykład przybliża sylwetkę i osiągnięcia Władysława Sławnego (1907—1991), polskiego fotografa związanego w pierwszych latach po II wojnie światowej z paryską „Gazetą Polską”, następnie z krajowym czasopismem „Świat”, w końcu z wydawanym w Paryżu ilustrowanym czasopismem polonijnym „Tygodnik Polski”. Prezentacja wybranych obszarów aktywności Sławnego, głównie dotyczących polskiego życia kulturalnego we Francji, jest dogodnym punktem wyjścia do refleksji na temat fotografii dokumentalnej i pojęcia reportażu.