KRAINA KONIAKÓW I MISTYCZNYCH MONASTYRÓW

TERMIN: 09 - 16.09.2019
8 dniową wycieczkę oferuje

Z dziejów miasta

Unia lubelska 1569.

Muzeum Lubelskie na Zamku (galeria malarstwa polskiego, kaplica Trójcy Świętej), zespół kościelno-klasztorny Dominikanów, pomnik Unii Lubelskiej.
   
Niewiele miast może poszczycić się tak znaczącym wydarzeniem jak unia lubelska z 1569 roku. Na sejmie zwołanym przez króla Zygmunta Augusta do Lublina, reprezentanci Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego zdecydowali się utworzyć jedną, wspólną Rzeczpospolitą, która przetrwała aż do rozbiorów. Zawarcie unii miało zapewne miejsce w reprezentacyjnej sali lubelskiego zamku. O wydarzeniu tym przypomina obraz Jana Matejki, a także historyczne napisy wydrapane w kaplicy Trójcy Świętej. Stąd udamy się do kościoła Dominikanów, tak jak król, który przejechał tam konno po podpisaniu unii, by podziękować uroczyście Bogu. Tradycja klasztorna przypisuje temu miejscu większą rolę, czego wyrazem jest krzyż, na który zdaniem zakonników zaprzysiężono unię, a także sala unii. Natomiast na placu Litewskim wydarzenie upamiętnia pomnik z XIX wieku.