KRAINA KONIAKÓW I MISTYCZNYCH MONASTYRÓW

TERMIN: 09 - 16.09.2019
8 dniową wycieczkę oferuje

Dziedzictwo kulturowe

Tradycje narodowe i wielokulturowe.

Donżon, kaplica Trójcy |więtej, mury staromiejskie, Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN, Rynek z ratuszem - Muzeum Historii Ratusza i Trybunału Koronnnego*, Muzeum Historii Miasta Lublina*
* Muzea do wyboru.
   
Podążając "Szlakiem dziedzictwa kulturowego regionu lubelskiego" będziemy mieli okazję dostrzec zarówno polskie tradycje narodowe, jak i wielokulturowość miasta. Na wzgórzu zamkowym dowiemy się jakie znaczenie miała kasztelania lubelska, położona przy wschodniej granicy państwa, jacy królowie gościli na zamku, a także jakie ważne wydarzenia w nim się odbywały. Później w obrębie dawnych murów miejskich podziwiać będzimy zaangażowanie Kazimierza Wielkiego w umocnienie miasta. W Ośrodku Brama Grodzka - Teatr NN poznamy dzieje lubelskiej społeczności żydowskiej. Odpowiemy na pytanie, jakie znaczenie miało ustanowienie Trybunału Koronnego. Przypomnimy różne narodowości osiadłe w Lublinie.