KRAINA KONIAKÓW I MISTYCZNYCH MONASTYRÓW

TERMIN: 09 - 16.09.2019
8 dniową wycieczkę oferuje


Dziedzictwo kulturowe

Sztuka wojenna.

Muzeum Lubelskie na Zamku (uzbrojenie polskie i obce, galeria polskiego malarstwa historycznego i batalistycznego), mury staromiejskie (m.in. Brama Krakowska), linie wałów miejskich, mury klasztorne.
   
W Lublinie mamy okazję prześledzić jak rozwijała się sztuka wojenna na przestrzeni dziejów. Uzbrojenie polskie
i obce prezentowane jest w Muzeum Lubelskim na Zamku. Najstarsze zabytki pochodzą ze średniowiecza. Ciekawostką jest karabela z nazwiskiem Stefana Czarnieckiego. Niejednego zwiedzającego zainteresuje też broń orientalna, ale także uzbrojenie z czasów drugiej wojny światowej. Ilustrację dla tych eksponatów stanowi galeria malarstwa historycznego i batalistycznego. Zmieniając nieco klimat przyjrzymy się reliktom dawnych murów miejskich z czasów Kazimierza Wielkiego, a zwłaszcza imponującej Bramie Krakowskiej. Dzisiejszy jej kształt jest wynikiem wielokrotnej rozbudowy. Ze względu na rozwój sztuki wojennej, począwszy od XV wieku, budowano nowe fortyfikacje. Naukowcy doliczyli się aż czterech dodatkowych linii wałów. Również klasztory posiadały - jak zobaczymy - własne umocnienia obronne.