KRAINA KONIAKÓW I MISTYCZNYCH MONASTYRÓW

TERMIN: 09 - 16.09.2019
8 dniową wycieczkę oferuje

Z dziejów miasta

Rody mieszczańskie i szlacheckie.

Rynek (kamienice, dawny ratusz), plac Po Farze, bazylika Dominikanów, archikatedra (krypty), zespół kościelno-klasztorny Bernardynów, także zakonu św. Brygidy, klasztor Karmelitów Bosych, pałace przy placu Litewskim.
   
Nie sposób nie zauważyć, że wielką wagę w życiu Lublina odgrywały stany uprzywilejowane: mieszczanie i szlachta. Odpowiednim miejscem do przypomnienia niektórych rodów jest Rynek. Znajduje się na nim m.in. kamienica Lubomelskich, herbu "Zadora", w której na kilku piętrach zachowały się polichromie (np. z najstarszą panoramą miasta). Dawny ratusz bliski jest tematowi z racji funkcji sprawowanych przez mieszczan. Natomiast plac Po Farze oraz lubelskie kościoły klasztorne, w których chowano szlachetnie urodzonych, stanowić będą dodatkową okazję do przypomnienia wybranych osób. W kryptach archikatedry zobaczymy też szaty grobowe. Zbliżając się do końca wędrówki przyjrzymy się klasztorowi Karmelitów Bosych, któremu początek dał dwór obronny Rafała Leszczyńskiego oraz wybranym pałacom przy placu Litewskim.