KRAINA KONIAKÓW I MISTYCZNYCH MONASTYRÓW

TERMIN: 09 - 16.09.2019
8 dniową wycieczkę oferuje

Z dziejów miasta

Panoramy Lublina.

Kamienica Lubomelskich, Muzeum Historii Miasta Lublina, bazylika Dominikanów, wzgórze Czwartek.
   
Lublin począwszy od swych narodzin w połowie XIII w. na wzgórzu staromiejskim bardzo się rozbudował. Efektem drugiej lokacji z 1317 roku było rozplanowanie Rynku. Chociaż przywilej Władysława Łokietka wydany dla Macieja z Opatowca dotyczył aż stu łanow ziemi uprawnej i nieuprawnej, zabudowa skoncentrowała się na wzgórzu. Po otoczeniu go pierścieniem murów obronnych za Kazimierza Wielkiego stan ten na długo się utrwalił. Zapewne "miasto w murach" z pierwszej połowy XVI w. ukazuje najstarsza panorama Lublina, którą obejrzymy w kamienicy Lubomelskich. W końcu tegoż stulecia tuż poza murami jezuici wznieśli kościół (obecnie archikatedra), a z czasem zabudowa i zniszczenia rozerwały średniowieczny pierścień obronny. Widok Lublina z początków XVII wieku według Abrahama Hogenberga zobaczymy w Muzeum Historii Miasta Lublina, natomiast z XVIII stulecia w bazylice Dominikanów. Zwiedzanie zakończymy na wzgórzu Czwartek, skąd rozciąga się wspaniała panorama współczesnego miasta.