KRAINA KONIAKÓW I MISTYCZNYCH MONASTYRÓW

TERMIN: 09 - 16.09.2019
8 dniową wycieczkę oferuje

Dziedzictwo kulturowe

Malarstwo i rzeźba.

Muzeum Lubelskie na Zamku (kaplica Trójcy Świętej, galerie malarstwa i rzeźby), bazylika Dominikanów, archikatedra, Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej.
   
Rzeźba, a zwłaszcza malarstwo, już dawno zyskały uznanie. Nie sposób tym razem nie rozpocząć zwiedzania od kaplicy Trójcy Świętej, ze względu na freski bizantyńsko-ruskie z początków XV wieku. W gotyckich wnętrzach wykonano je na polecenie króla Władysława Jagiełły, rozmiłowanego w sztuce chrześcijańskiego Wschodu. Muzeum Lubelskie na Zamku poleca również liczne galerie malarstwa: historycznego i batalistycznego, polskiego, a także obcego (od XVII wieku). Ze zbiorów szczególnie cenione są dzieła artystów polskich z przełomu XIX i XX w., a także wybrane płótna mistrzów obcych (np. Hendricka ter Brugghena). Dopełnienie stanowi galeria rzeźby i malarstwa ludowego. Wybitne dzieła odnajdziemy też w bazylice Dominikanów oraz archikatedrze (np. polichromie ścienne). Natomiast w Wieży Trynitarskiej Muzeum Archidiecezjalne prezentuje kolekcję rzeźby (przeważnie barokowe, ale też gotyckie).