KRAINA KONIAKÓW I MISTYCZNYCH MONASTYRÓW

TERMIN: 09 - 16.09.2019
8 dniową wycieczkę oferuje

 

Odkryjmy razem Lublin!

Po Gnieźnie i Krakowie - zanim wybrano Warszawę - Lublin miał historyczną szansę stać się stolicą Polski. Miasto ukształtowane w połowie XIII wieku na wschodnich rubieżach państwa, na nowo lokowane w 1317 roku przez Władysława Łokietka, miało duże znaczenie już w czasach Piastów. Do pierwszoplanowej roli awansowało jednak za rządów Jagiellonów, do czego przyczyniło się jego korzystne położenie na trakcie z Krakowa do Wilna. Właśnie na zjeździe rycerstwa w Lublinie w 1386 roku wybrano na tron Jagiełłę, co zapoczątkowało sojusz polsko-litewski, który dopełniła pamiętna unia lubelska w 1569 r. W okresie politycznej prosperity w mieście kwitł wielki handel na międzynarodową skalę. Również w czasach elekcji odgrywało ono znaczącą rolę w życiu kraju, skoro zbierał się w nim na sesje Trybunał Koronny.

Tak wspaniała historia nie mogła pozostać bez wpływu na bogactwo kulturowe Lublina, który w ciągu około 750 lat od chwili uzyskania prawa miejskiego bardzo się rozbudował. Zachowało się w nim wiele zabytków świadczących, że przez stulecia należał do najważniejszych miast Rzeczypospolitej. Także dziś posiada dużą rangę ze względu na swoje położenie geograficzne oraz działalność wielu wyższych uczelni, zwłaszcza uniwersytetów. Dzięki tym atutom miasto, szczycące się unią polsko-litewską, kontynuuje tradycję pośredniczenia pomiędzy Zachodem (w którego krąg weszła polska kultura z chwilą chrztu Mieszka I w 966 roku), a Wschodem (który od wieków ma tutaj duże wpływy). Niezwykłym symbolem tego przenikania jest gotycka kaplica Trójcy Świętej z freskami bizantyńsko-ruskimi na wzgórzu zamkowym. Również na Starym Mieście i poza dawnymi murami znajduje się wiele atrakcji, które zainteresują zarówno lublinian, jak i turystów. Najważniejsze rekomendowane zostały do "Szlaku dziedzictwa kulturowego regionu lubelskiego".

W tym roku po raz pierwszy proponujemy Państwu 30 tras zwiedzania stolicy regionu. Oprowadzać po nich będą starannie dobrani przewodnicy. Jako pasjonaci historycznego miasta dopomogą wszystkim chętnym dowiedzieć się, jak żyli ludzie, zamieszkujący na jego terytorium od tysięcy lat.

A więc odkryjmy razem Lublin!

Informacje praktyczne:
Zwiedzanie trwa do 4 godzin.

Opracowanie na podstawie materiałów z Katalogu 2003 Biura Turystyki Zagranicznej i Krajowej "BEATUR"