KRAINA KONIAKÓW I MISTYCZNYCH MONASTYRÓW

TERMIN: 09 - 16.09.2019
8 dniową wycieczkę oferuje

Z dziejów miasta

Lubelskie wodociągi.

Stare Miasto, Muzeum Historii Miasta Lublina, plac Wolności, Wieża Wodna, siedziba MPWiK.
   
Ze źródeł historycznych wynika, że Lublin już w pierwszej połowie XV wieku posiadał rozwinięty system zaopatrzenia miasta w wodę. Świadczą o tym spory klasztoru zakonu św. Brygidy z miastem o tzw. Rury. Według archeologów z tego okresu pochodzi studzienka wodociągowa odnaleziona przy ul. Grodzkiej na Starym Mieście. Z kolei w 1471 roku Kazimierz Jagiellończyk nadał Lublinowi przywilej na budowę nowych kanałów. Natomiast w 1506 r. miasto podpisało umowę z rurmistrzem Janem i jego czeladnikiem na wykonanie wodociągu. Najstarsze fragmenty można zobaczyć w Muzeum Historii Miasta Lublina. Nie zachowała się co prawda wieża ciśnień na placu Wolności z wodociągu z końca XIX w., ale w murach zespołu pobrygidkowskiego zobaczymy Wieżę Wodną z okresu staropolskiego. Zwiedzanie zakończymy przed siedzibą Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.