Kultura religijna

Kultura protestancka.


Klasztor Karmelitów Bosych, kościół ewangelicko-augsburski, cmentarz ewangelicki przy ul. Lipowej*.
* Istnieje możliwość zwiedzania ruin zboru w Piaskach za dodatkową opłatą.   
Społeczność ewangelicka pojawiła się w Lublinie w drugiej połowie XVI w. Z kolejnego stulecia pochodzi dwór obronny - wzorowany na zamku w Baranowie - Rafała Leszczyńskiego, który umieścił w nim zbór kalwiński (obecnie klasztor Karmelitów Bosych). Natomiast kościół Świętej Trójcy wznieśli luteranie (ewangelicy-augsburscy) w końcu XVIII w. Wymagało to zgody nie tylko władzy kościelnej, ale również króla. Do dziś przechowywany jest portret Stanisława A. Poniatowskiego, natomiast przywilej został zrabowany przez Niemców w okresie drugiej wojny światowej. W 1937 roku powołano nawet diecezję lubelską, jednak nie przetrwała. Spośród zabytków warto zwrócić uwagę np. na unikatową kolekcję tablic trumiennych, przechowywaną w parafii co najmniej od początków XIX w. Warto odwiedzić również cmentarz przy ul. Lipowej, na którym spoczywają prochy zmarłych luteran (jest też możliwość zobaczenia ruin zboru w Piaskach).