KRAINA KONIAKÓW I MISTYCZNYCH MONASTYRÓW

TERMIN: 09 - 16.09.2019
8 dniową wycieczkę oferuje

Kultura religijna

Kultura prawosławna.


Cerkiew katedralna, kościół pw. św. Jozafata, plac Litewski, cmentarz prawosławny przy ul. Lipowej   
Prawosławni przybyli do Lublina już w średniowieczu. Dziś najważniejszą dla nich świątynią w mieście jest cerkiew katedralna pw. Przemienienia Pańskiego, wyświęcona w 1633 roku przez metropolitę kijowskiego Piotra Mohyłę. Jej ozdobą jest zwłaszcza późnorenesansowy ikonostas. Cerkwiami prawosławnymi były również: kościół pw. św. Jozafata (wybudowany przez Greków) oraz obecny kościół garnizonowy, ale zatraciły swój pierwotny wygląd i zmieniły użytkowników. Nie ma natomiast śladu po soborze wzniesionym za czasów carskich na placu Litewskim. Ciekawe może okazać się zwiedzanie cmentarza przy al. Lipowej, na którym chowani są prawosławni (m.in. cerkiew).