KRAINA KONIAKÓW I MISTYCZNYCH MONASTYRÓW

TERMIN: 09 - 16.09.2019
8 dniową wycieczkę oferuje


Kultura religijna

Kultura katolicka.

Kaplica Trójcy Świętej, plac Po Farze, zespół kościelno-klasztorny Dominikanów, archikatedra (zakrystia i krypty), Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej*.
* Istnieje możliwość zwiedzania cerkwi greckokatolickiej w skansenie za dodatkową opłatą.   
Chcąc dowiedzieć się czegoś więcej o kulturze katolickiej powrócimy na szlak dziedzictwa kulturowego. Tradycyjnie rozpoczniemy od kaplicy zamkowej, która jest obiektem rzymskokatolickim. Stąd udamy się na plac Po Farze, która przez długie lata była jedyną świątynią parafialną w mieście. Nie sposób też pominąć bazyliki i klasztoru Dominikanów, zakonników, którzy założyli w Lublinie najstarszy klasztor, jednocześnie jedyny, który przetrwał na Starym Mieście. W pobliskiej archikatedrze, najważniejszej świątyni w archidiecezji lubelskiej, podziwiać będziemy rezultaty najnowszych prac konserwatorskich. Zwrócimy uwagę na tabernakulum w kształcie frontonu bazyliki św. Jana na Lateranie. Obejrzymy zakrystię, skarbiec i krypty. Z kolei w Muzeum Wsi Lubelskiej chętni obejrzą cerkiew greckokatolicką.