KRAINA KONIAKÓW I MISTYCZNYCH MONASTYRÓW

TERMIN: 09 - 16.09.2019
8 dniową wycieczkę oferuje


Kultura religijna

Kultura judaizmu.

Stary Kirkut, plac Zamkowy, Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN, ul. Kowalska, ul. Lubartowska, Jesziwa.   
Społeczność żydowska osiedliła się na terytorium współczesnego Lublina już w średniowieczu. Ze względu na zakaz wkraczania na teren "miasta w murach", obowiązujący formalnie do 1862 roku, utworzyli odrębne miasto na terenach wokół wzgórza zamkowego. O długiej tradycji obecności Żydów świadczy m.in. Stary Kirkut, którego najstarszy nagrobek pochodzi z 1541 r. Również multimedialna wystawa w Ośrodku Brama Grodzka - Teatr NN przypomina o nieistniejącej już dziś dzielnicy. Jednym z eksponatów jest makieta przedwojennego miasta. Spacerując ulicami Kowalską i Lubartowską, przy których mieszkali Żydzi, dojdziemy do jesziwy (Uczelni Mędrców Lublina) funkcjonującej w latach 1930-1939.