KRAINA KONIAKÓW I MISTYCZNYCH MONASTYRÓW

TERMIN: 09 - 16.09.2019
8 dniową wycieczkę oferuje


Dziedzictwo kulturowe

Kultura chrześcijańska.

Kaplica Trójcy Świętej, prawosławna cerkiew katedralna, archikatedra rzymskokatolicka, kościół ewangelicko-augsburski, cmentarze przy al. Lipowej*.
*
Istnieje możliwość zwiedzania cerkwi greckokatolickiej w skansenie za dodatkową opłatą.
   
Oto kolejna propozycja nawiązująca do zaprojektowanego szlaku dziedzictwa kulturowego: zabytkowe obiekty różnych wyznań chrześcijańskich. Zwiedzanie rozpoczniemy w kaplicy Trójcy Świętej, świątyni rzymskokatolickiej ozdobionej freskami bizantyńsko-ruskimi. Więcej na temat kultury katolickiej dowiemy się
w archikatedrze rzymskokatolickiej oraz ewentualnie w cerkwi greckokatolickiej. Z kolei w cerkwi katedralnej zachwyci nas sztuka religijna prawosławia, zaś w kościele ewangelicko-augsburskim zafrapuje surowe wyposażenie wnętrz i szacunek luteran do "Biblii". Religijną wielokulturowość mieszkańców Lublina rozpoznamy też odwiedzając cmentarze różnych wyznań przy ul. Lipowej.