KRAINA KONIAKÓW I MISTYCZNYCH MONASTYRÓW

TERMIN: 09 - 16.09.2019
8 dniową wycieczkę oferuje


Kultura religijna

Klasztory lubelskie.

Zespół kościelno-klasztorny Dominikanów (trasa turystyczna*), pałac Pawęczkowskiego, zespoły kościelno-klasztorne: pojezuicki (krypty), pobernardyński, pobrygidkowski, powizytkowski.
* Otwarcie zaplanowano w maju 2003 roku.   
Cykl wędrówek z przewodnikiem po Lublinie zamyka trasa poświęcona klasztorom lubelskim. Najwcześniej osiedlili się w mieście dominikanie, bo już w XIII stuleciu. Ich kościół zasłynął przede wszystkim dzięki relikwiom drzewa Krzyża Świętego. Na skutek wielowiekowej rozbudowy powstał gmach kościelno-klasztorny, dominujący w panoramie wzgórza staromiejskiego. Jego bogactwo kulturowe podziwiać będziemy mogli na trasie turystycznej. W Lublinie odnajdziemy wiele zespołów poklasztornych, m.in. pobrygidkowski i pobernardyński, których początki sięgają XV wieku. Na szczególną uwagę zasługuje też dawny kompleks jezuicki, zwłaszcza obecna archikatedra, w której polichromii i obrazach pozostała pamięć po budowniczych.