KRAINA KONIAKÓW I MISTYCZNYCH MONASTYRÓW

TERMIN: 09 - 16.09.2019
8 dniową wycieczkę oferuje
 


Z dziejów miasta

Historia Lublina w pigułce

Muzeum Lubelskie na Zamku (kaplica Trójcy Świętej, galeria malarstwa polskiego), plac Po Farze, zespół kościelno-klasztorny Dominikanów, Rynek
z ratuszem - Trybunałem Koronnym, archikatedra, Muzeum Historii Miasta Lublina, pomnik Unii Lubelskiej.


 
Na początek proponujemy spacer do wybranych obiektów "Szlaku dziedzictwa kulturowego regionu lubelskiego" w stolicy województwa. Rozpoczniemy na wzgórzu zamkowym, gdzie w XI wieku powstał gród obronny, zaś w XIII stuleciu rezydował już kasztelan. Będzie okazja przyjrzeć się wieży obronnej, zwiedzić kaplicę królewską oraz zapoznać z symboliką obrazu mistrza Jana Matejki pt. "Unia lubelska". Stąd przejdziemy na sąsiednie wzgórze, gdzie w połowie XIII w. miała miejsce pierwsza, a w 1317 roku druga lokacja miasta. W historycznym sercu Lublina odnajdziemy rynek z dawnym ratuszem, później także Trybunałem Koronnym oraz zespół kościelno-klasztorny Dominikanów, którzy osiedli tu, gdy rodziło się miasto. Będzie też okazja dowiedzieć się jak rozrastało się ono poza mury obronne. W tym celu pójdziemy do archikatedry oraz Muzeum Historii Miasta Lublina, z siedzibą w Bramie Krakowskiej. Zwiedzanie zakończymy przy pomniku Unii Lubelskiej.