KRAINA KONIAKÓW I MISTYCZNYCH MONASTYRÓW

TERMIN: 09 - 16.09.2019
8 dniową wycieczkę oferuje


Dziedzictwo kulturowe

Edukacja przez stulecia.

Jesziwa*, plac Zamkowy, plac Po Farze, klasztor Dominikanów, gmachy pojezuickie, ZSE im. A. i J. Vetterów, klasztor Bernardynów, szkoła wojewódzka przy ul. Narutowicza, KUL*, UMCS*.
* Obiekty do wyboru.   
Lublin posiada wielowiekowe tradycje szkolnictwa. Dość wymienić szkółkę parafialną przy farze, istniejącą już w XV wieku oraz Jana Długosza, nauczającego na zamku synów Kazimierza Jagiellończyka. W te tradycje wpisują się szkoły bernardynów i dominikanów. U tych ostatnich w XVII w. funkcjonowało studium generale, mające prawo nadawania tytułu lektora i bakałarza filozofii oraz teologii. Z kolei młodzież świecką nauczali jezuici (przybyli do miasta w końcu XVI w.). W okresie zaborów w gmachach pojezuickich funkcjonowała szkoła wojewódzka, później przy ul. Namiestnikowskiej (Narutowicza). Również społeczność żydowska miała rozwinięty system kształcenia. Słynna w świecie Uczelnia Mędrców Lublina, założona w 1930 r., nawiązywała do tradycji lubelskiej jesziwy z XVI stulecia. Spośród dzisiejszych uczelni najwyższą rangę mają uniwersytety.