KRAINA KONIAKÓW I MISTYCZNYCH MONASTYRÓW

TERMIN: 09 - 16.09.2019
8 dniową wycieczkę oferuje


Style w sztuce

Barok w Lublinie.

Archikatedra (krypty), Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej, kościół Świętego Ducha, kościół Kapucynów, figura Chrystusa Frasobliwego, kościół ewangelicko-augsburski.   
Gdy dopiero rodził się renesansowy Lublin jezuici rozpoczęli wznoszenie jednego z pierwszych w Polsce kościołów barokowych. Tajniki konstrukcji pierwotnej budowli można poznać w kryptach, które nie zniszczył pożar w 1752 roku. W sąsiadującej z obecną archikatedrą Wieży Trynitarskiej Muzeum Archidiecezjalne eksponuje - z racji przeszłości gmachów pojezuickich - wiele rzeźb barokowych. Niektóre cechy tego stylu zachował również kościół Świętego Ducha (zarówno z zewnątrz, jak i w wyposażeniu). Natomiast typowa dla baroku jest fasada kościoła Kapucynów, wzorowana na pierwowzorze, czyli słynnym kościele Il Gesu w Rzymie. Na koniec pójdziemy do klasycystycznego kościoła ewangelicko-augsburskiego, a to z tej racji, że ołtarz główny i ambona pochodzą ze starszego zboru w Piaskach.