Informacje o wydarzeniu w Muzeum Lubelskim 

Dla nieba i ziemi. Antoni Michalak – malarstwo
20 stycznia - 2 kwietnia 2018
Zamek Lubelski

 

Wystawa jest poświęcona twórczości Antoniego Michalaka (1899–1975). Początki kariery malarza sięgają wczesnych lat 20. ubiegłego wieku. Okres ten w sztuce polskiej cechował się niezwykłą dynamiką, był to czas ścierania się różnych tendencji awangardowych, ale także poszukiwania korzeni i zasad rodzimej twórczości narodowej, kreowania modelu tożsamości stylistycznej sztuki polskiej po odzyskaniu niepodległości. Michalak nie uczestniczył w eksperymencie nowoczesności, oparł swoją twórczość na tradycji wielkich mistrzów renesansu i baroku, podkreślając rolę technicznego mistrzostwa i doskonałości warsztatowej. Taka postawa została ugruntowana w środowisku warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, a ściślej w pracowni Tadeusza Pruszkowskiego, twórcy tzw. realizmu magicznego. Wyrazem fascynacji dawną tradycją było też Bractwo św. Łukasza, założone przez Michalaka wraz z kolegami od „Prusza”, na wzór renesansowych warsztatów cechowych. Łukaszowcy na miejsce plenerów obrali Kazimierz nad Wisłą, ugruntowując rolę miasteczka, jako siedziby kolonii artystycznej. Sam Michalak zamieszkał w Kazimierzu na stałe. Artysta bardzo wcześnie wypracował własny, charakterystyczny styl, tylko nieznacznie modyfikowany w latach późniejszych.

Antoni Michalak
uznawany jest przez badaczy za czołowego przedstawiciela XX-wiecznego malarstwa religijnego w Polsce. Oprócz licznych dzieł religijnych, rozbudowanych kompozycji alegorycznych i historycznych, odznaczających się nierzadko skomplikowaną kompozycją i zróżnicowaną symboliką, bardzo ważną część jego spuścizny stanowią portrety, w których można odnaleźć wpływy i inspiracje nawiązujące do tradycji wielkiej przeszłości artystycznej, lecz zarazem korzystające z rozwiązań obecnych w sztuce nowoczesnej.


Wystawa jest pierwszym pokazem dorobku Antoniego Michalaka w Muzeum Lubelskim. Prezentuje blisko 150 prac malarskich, a także liczne rysunki, projekty do polichromii i witraży. Obiekty zebrane na ekspozycji pochodzą z wielu instytucji muzealnych, kościelnych i kolekcji prywatnych. Obszerny katalog towarzyszący wystawie zawiera opracowania twórczości artysty, spis jego prac oraz liczne reprodukcje dzieł.Kurator: Bożena Kasperowicz

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczególnych punktów programu.