KRAINA KONIAKÓW I MISTYCZNYCH MONASTYRÓW

TERMIN: 09 - 16.09.2019
8 dniową wycieczkę oferuje

Informacje o wydarzeniu w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN"Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
20-122 Lublin, ul. Grodzka 21
tel./fax: 81 532 58 67
www.teatrnn.pl

   

 Stulecie złożone z mikrohistorii.
Przegląd filmów „Opowieści z Bramy: Wolność” i konferencja prasowaKażda wielka historia składa się z opowieści o zwykłych ludziach. By je odnaleźć, wystarczy zapytać najbliższych. Projekt “Opowieści z Bramy: Wolność” zachęcał młodzież do odkrywania mikrohistorii. Teraz przyszedł czas na przegląd filmów, który podsumuje całość.

KONFERENCJA PRASOWA
podsumowująca projekt (Brama Grodzka, 25.10, godz. 17:30) odbędzie się pół godziny przed pokazem filmów w Bramie Grodzkiej. Na konferencji:

- przedstawimy sposób pracy nad pięcioma filmami, które powstały w ramach projektu umożliwimy spotkanie i rozmowę z uczestnikami warsztatów „Mikrohistorie”
- opowiemy o pozyskanych zdjęciach zaprezentujemy manifest tworzenia krótkich filmów dokumentalnych, który ma pomóc młodym ludziom w odpowiedzialnym tworzeniu ich własnych filmów


Przegląd filmów z projektu "Opowieści z Bramy: Wolność”
Termin: 25 października 2018 r., godz. 18:00
Miejsce: Sala Czarna, Brama Grodzka, ul. Grodzka 21

Przez ostatnie miesiące trwały prace nad pięcioma krótkimi, kilkuminutowymi filmami dokumentalnymi. Prace trudne, bo do każdego dokumentu trzeba było znaleźć właściwy język. Tym bardziej, że było o czym opowiadać: skupiając się na marginesach, na historiach zapomnianych i zwyczajnych, filmy te próbują pokazać fragmenty ostatnich stu lat w Lublinie - opowiadają wolność przez mikrohistorie. Na pokazie zostanie zaprezentowanych pięć etiud dokumentalnych. Każda z nich otrzyma autorski komentarz.

Ponadto wyświetlone zostaną wybrane filmy stworzone w ramach warsztatów „Mikrohistorie”. Choć większość z nich to pierwsze próby filmowe, te kilkuminutowe etiudy cechuje niezwykła wrażliwość i trafność obserwacji.


Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu “Kultura - Interwencje 2018”.

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Żuk

Patroni medialni: TVP Kultura, TVP3 Lublin, Akademickie Radio Centrum, Polskie Radio Lublin, Radio Freee, “Dziennik Wschodni”, “Gazeta Wyborcza Lublin”, “Gość Niedzielny” w Lublinie, “Kurier Lubelski”, “LAJF - magazyn lubelski”.


Opisy filmów powstałych w ramach projektu:

Pierwszy z przygotowanych filmów jest odtworzeniem spaceru po Lublinie, z którego reportaż napisał młody żydowski nastolatek w 1938 roku. Nastoletni Henryk Dajczer był lubelskim korespondentem Korczakowskiego „Małego Przeglądu” – popularnego dodatku do polskojęzycznego dziennika żydowskiego „Nasz Przegląd”. W maju 1938 roku napisał reportaż o tym, jak w czasie wagarów zwiedza Lublin. Przedwojenne miasto ma swój urok - gwarna dzielnica żydowska, reprezentacyjne Krakowskie Przedmieście, rozbudowujące się Aleje Racławickie. Nie brak tu również ciemnych stron - niedaleko pięknie odmalowanych kamienic żyją najubożsi mieszkańcy miasta.

W drugim filmie wykorzystano relację pani Ewy Eisenkeit nagraną 10 grudnia 2010 roku przez Tomasza Czajkowskiego z Pracowni Historii Mówionej Teatru NN. Film, wykorzystując stare zdjęcia oraz proste animacje, opowiada o gruzach dzielnicy żydowskiej w Lublinie. Co czuje osoba, której przyszło zacząć życie na nowo po wojnie, która odebrała jej niemal wszystko? Zawarte w dokumencie kadry współczesnego widoku na Podzamcze przypominają o tym, co skrywa pamięć miejsca.

Trzeci z filmów to historia szukania wolności w szarym świecie codzienności PRL. Klub „Nora” nazywany powszechnie „klubem dziennikarzy” powstał w 1954 roku. „Nora” z założenia miała być lokalem skupiającym dziennikarzy, radiowców i księgarzy. Jednak jej bywalcami szybko stali się także lubelscy literaci, plastycy, aktorzy i muzycy. Kolorowane zdjęcia i barwne historie mówione kontrastują z propagandową poprawnością i czystością formy.

Czwarty z filmów to próba zarysowania klimatu lat 90. w Lublinie. Poprzez archiwalne wideo i zdjęcia, ale też przez artefakty takie jak choćby konsola do gier, próbuje opowiedzieć o nowej wolności. Był to czas wielu możliwości, wraz z którymi w rzeczywistość wkradał się też absurd.

Ostatni z filmów opowiada o Zjeździe Lublinerów, który odbył się w roku 700-lecia lokacji Lublina. Było to pierwsze od 70. lat międzynarodowe spotkanie żydowskich mieszkańców miasta i ich potomków. Przyjechali ze Stanów Zjednoczonych, Australii, Meksyku, Izraela, Kanady, Belgii, Danii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Norwegii, Szwecji i Polski. Na życiu wszystkich tych ludzi boleśnie odbiło się piętno II wojny światowej. Połączyło ich miasto: Lublin.


Informacje o projekcie:

“Opowieści z Bramy: Wolność” to projekt, który zakłada przygotowanie pięciu krótkich filmów dokumentalnych dotyczących ostatnich stu lat historii Lublina i Lubelszczyzny, skupiających się na tematyce wolności. W ramach projektu odbywały się także warsztaty dla młodych twórców; zostanie też przygotowany manifest krótkiego dokumentu, który ma inspirować do własnych prób filmowych.

Celem projektu nie jest jedynie prosta archiwizacja wspomnień. Jego twórcy chcą, by opowieści łączyły pokolenia - dlatego też za pomocą nowych technik i technologii zamieniają opowieści w filmy, które później znajdą się na portalu YouTube. Dzięki temu historie będą miały szansę trafić do najmłodszego pokolenia i zainspirować młodzież do prześledzenia dziejów własnych rodzin.

Projekt to też szansa dla osób, które chciałyby spróbować swoich sił jako internetowi twórcy. Chętni biorą udział w kilkudniowych warsztatach “Mikrohistorie” prowadzonych przez pracowników Bramy Grodzkiej oraz Domu Słów, w czasie których mogą nauczyć się, jak bez użycia drogich środków nakręcić krótki film dokumentalny. Ćwiczą umiejętności potrzebne do rejestrowania, montażu i postprodukcji, tworzenia scenariuszy oraz promocji materiałów w internecie. Dowiadują się także, jak sprawdzać źródła i rzetelnie zbierać materiały - w tym historie mówione.

Nie bez znaczenia jest wyjątkowa więź, jaka tworzy się między dokumentalistą, a osobą, która przekazuje swoje wspomnienia. Dla wielu ludzi udział w projekcie to też okazja do odświeżenia kontaktów z dziadkami, znajomymi, sąsiadami. Młodzi nawiązują dialog z seniorami, którzy mogą podzielić się z nimi swoim doświadczeniem, historiami, marzeniami i pragnieniami. Być może dzięki temu uda się wzmocnić poczucie tożsamości i przynależności do wspólnej historii zarówno regionu, jak i całego kraju.

Pięć etiud dokumentalnych oraz filmy stworzone w ramach warsztatów będzie można zobaczyć 25 października w Lublinie, na specjalnie w tym celu przygotowanym pokazie.

Organizatorem projektu jest Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN”, zajmujący się gromadzeniem informacji o historii Lublina i Lubelszczyzny oraz popularyzowaniem dziedzictwa wielokulturowości tego regionu.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczególnych punktów programu.