Informacje o wydarzeniu w Muzeum Lubelskim


Muzeum Lubelskie w Lublinie
zaprasza na konferencję

Kaplica Trójcy Świętej na lubelskim zamku.
Historia, teologia, sztuka, konserwacja. 100 lat konserwacji fresków


Kaplica Trójcy Świętej, 17-19 października 2018.

Inauguracja konferencji: 17 października, godz. 13.00

Galeria Malarstwa Polskiego XVII-XIX wieku

 
powiększ

W sierpniu 2018 roku mija 600-lat od namalowania fresków w Kaplicy Trójcy Świętej na zamku w Lublinie. Kulminacją obchodów rocznicowych będzie konferencja naukowa poświęcona kaplicy, jej architekturze, malowidłom, konserwacji i politycznym okolicznościom inicjatywy fundatorskiej Władysława Jagiełły. Impulsem do jej zorganizowania był nie tylko fakt, że ostatnia taka konferencja, poświęcona kaplicy odbyła się 1997 roku. Minione dwadzieścia lat to czas intensywnych prac konserwatorskich nad kilkoma zespołami bizantyńsko-ruskich malowideł w Polsce, nowe możliwości badawcze, wypracowane dzięki postępowi technicznemu jak i nowe ustalenia historii i historii sztuki. Konferencja ma na celu podsumowanie dotychczasowych badań i ustaleń ale i wymianę doświadczeń w gronie specjalistów. Zaproszeni goście będą mieli okazję dyskusji w gronie przedstawicieli różnych dziedzin, teoretyków jak i praktyków.

Pełen program konferencji na stronie: https://www.muzeumlubelskie.pl/Aktualnosci/Kaplica_Trojcy_Swietej_na_lubelskim_zamku_Historia_teologia_sztuka_konserwacja-2-1043-20.html

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczególnych punktów programu.