Informacje różne z Lublina i regionu

XI BIEG PAPIESKI

16 października 2018 r.


 powiększ


16 października 2018 r. (wtorek) odbędzie się XI Bieg Papieski. Impreza organizowana jest dla wszystkich, którzy chcieliby „na sportowo” upamiętnić 40. rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża Jana Pawła II oraz 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Doświadczenie z poprzednich edycji Biegu Papieskiego pokazuje, że wydarzenie cieszy się dużą popularnością i wpisuje się w kalendarz masowych imprez o charakterze rekreacyjnym, społecznym i integracyjnym. Rokrocznie na starcie Biegu staje kilkuset biegaczy podzielonych na pięć kategorii wiekowych.


Głównymi organizatorami przedsięwzięcia są:


* Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie, Parafia Świętego Krzyża w Lublinie, Rada Dzielnicy Bronowice,
*Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Fundacja Niepodległości, Środowiskowy Hufiec Pracy 3-18 i Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice.

Do udziału w biegu zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i dorosłych z terenu miasta Lublina i regionu. Dla wszystkich uczestników wyznaczono pięć kategorii wiekowych. Dla każdej kategorii określono trasę z dokładnie wyznaczonymi miejscami zbiórki, startu, mety, przebiegiem i długością odcinka. Każdy uczestnik w celu identyfikacji otrzyma koszulkę z logo Biegu.

Regulamin, trasy i informacje o zgłoszeniach do XI Biegu Papieskiego znajdą się od 24 września 2018 r. na stronach internetowych;
Zespołu Szkół Budowlanych – http://www.zsb.lublin.pl/start.html

Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP - http://www.lubelska.ohp.pl


Przesłanie XI Biegu Papieskiego

Bieg Papieski organizowany na terenie lubelskiej dzielnicy Bronowice jest hołdem złożonym Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II – jednemu z najwybitniejszych Polaków oraz wielkiemu miłośnikowi dzieci i młodzieży. XI edycja Biegu będzie odbywać się pod hasłem 40. rocznicy wyniesienia Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tej Niepodległości, o którą biły się pokolenia Polaków; od sarmackich banitów z Baru, przez pokolenia dumnych powstańców, a potem emigrantów i katorżników, aż po kolorowe bractwo ubrane w szare, legionowe mundury. Czekali nań całymi pokoleniami wierząc, że kiedyś staną się wolnymi ludźmi w wolnej Polsce. Modlili się, uczyli i bogacili, więc pozbawiano ich wiary, języka i majątku. Stanęli więc do walki… Jeszcze wówczas nie wiedzieli, że wolność, że niepodległość, że Ojczyzna może tyle kosztować, że nie wystarczy jednego pokolenia, że nie wystarczy ofiara dziada, że trzeba będzie rzucić na szalę życie ojców, synów i wnuków… Jednym z tych późnych wnuków był Karol Wojtyła. Wychowany w duchu wolnej Polski, przez całe swoje życie podkreślał jak ważna jest niepodległość dla narodu, jak ważna jest dla Polaków ich Ojczyzna. W swojej ostatniej książce (Pamięć i tożsamość) pisał:,, Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania”. I o tym pamiętajmy.