Informacje o wydarzeniu w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN"Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
20-122 Lublin, ul. Grodzka 21
tel./fax: 81 532 58 67
www.teatrnn.pl


Przejście Szlakiem Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”.
76. rocznica likwidacji getta na Podzamczu


Początek: Brama Grodzka, ul. Grodzka 21

17 marca 2018, godz. 11.00


Przejście z przewodnikiem po szlaku pamięci ukazującym ostatnią drogę, którą przeszli lubelscy Żydzi przed deportacją do obozu zagłady w Bełżcu: miejsce po nieistniejącej synagodze Maharszala, ul. Ruską, Kalinowszczyzna, Turystyczną do ulicy Zimnej, gdzie zlokalizowana była rampa kolejowa. Trasa szlaku pamięci została oznakowana za pomocą 21 betonowych płyt z tekstami i metalowymi opaskami, w których wycięte są litery alfabetu hebrajskiego.

 

Liczba betonowych płyt rozmieszczonych wzdłuż trasy marszu Żydów na rampę nawiązuje do liczby liter w alfabecie hebrajskim, ostatnia – 22 litera – jest umieszczona w dachu kontenera, będącego częścią instalacji artystycznej „Nie/Pamięć Miejsca”, znajdującej się w miejscu pamięci Umschlagplatz (ul. Zimna), skąd od 17 marca do 14 kwietnia 1942 roku w ramach akcji „Reinhardt” niemieckie władze okupacyjne deportowały do obozu zagłady w Bełżcu blisko 28 tys. dzieci, kobiet i mężczyzn.

 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczególnych punktów programu.