Informacje różne z Lublina i regionu

  Cztery Pory Roku z Profilaktyką

„Kobieto piękną bądź”

17 marca 2018 r.

Ośrodek Profilaktyki Nowotworów
i Promocji Zdrowia


 powiększ


Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli zaprasza mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny do udziału w akcji profilaktycznej Cztery Pory Roku z Profilaktyką. Pierwszym modułem projektu będzie Wiosna z Profilaktyką, a hasłem przewodnim wydarzenia będzie „Kobieto piękną bądź”.

Akcja skierowana jest przede wszystkim do kobiet dbających o zdrowie własne oraz swoich najbliższych, poprzez regularne wizyty lekarskie i badania kontrolne - kobiet dla których ważna jest profilaktyka prozdrowotna wpływająca na obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet na nowotwory. Świadome regularne wykonywanie badań profilaktycznych może uratować zdrowie, a nawet życie.

Wydarzenie zostało zaplanowane na dzień 17 marca 2018 r. i odbędzie się na terenie Ośrodka Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia, tj. w budynku B na I piętrze, w godzinach 10.00 – 14.00.


Wszystkim zainteresowanym Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia COZL wraz ze współuczestniczącymi firmami zaproponuje możliwość:
 * konsultacji z psychologiem/psychoonkologiem,
 * kontaktu ze specjalistami w dziedzinie wykonywania MMG,
 * nauki samobadania piersi,
 * wykonania badania poziomu cukru i ciśnienia,
 * wykonanie pomiaru BMI, masy kostnej i masy ciała,
 * pobrania materiałów informacyjnych i edukacyjnych,
 * uzyskania informacji o programach profilaktycznych realizowanych przez COZL,
 * otrzymania wyczerpujących informacji o refundowanym przez NFZ zaopatrzeniu
w wyroby medyczne dla pacjentów onkologicznych,
 * doborze sprzętu zaopatrzenia medycznego,
 * udziału w pokazie i konsultacji w zakresie wizażu dla pań ze szczególnym uwzględnieniem pacjentek po chemio i radioterapii.

W trakcie trwania wydarzenia przewidziano liczne atrakcje i niespodzianki.

 

 

Serdecznie zapraszamy