Informacje różne z Lublina i regionu

 

 

 

Promocja książki o Kard. Wyszyńskim

13 marca 2018 r. o godzinie 17:00

Ratusz

 

W sali im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ratuszu Lubelskim przy ul. Plac Łokietka 1, 13 marca 2018 roku o godzinie 17, odbędzie się uroczysta promocja książki "Społeczna potrzeba pamięci. Osoba i dzieło Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia" pod redakcją Aliny Rynio oraz Magdaleny Parzyszek. Książka została wydana przez Towarzystwo naukowe KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Organizatorami wydarzenia są Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL, Katedra Pedagogiki Rodziny KUL, Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" oraz Towarzystwo Naukowe KUL. W cześci merytorycznej z wykładami wystąpią, ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann Prezes TN KUL, ks. prof. dr hab. Andrzej Kicinski prorektor KUL z wykładem "Kardynał Stefan Wyszyński a Katolicki Uniwersytet Lubelski", dr hab. Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski, "Współczesny wymiar potrzeby pamięci osoby i nauczania Prymasa Tysiąclecia", prof. dr hab. Karol Klauza, "Lubelskie ślady obecności Księdza Stefana Wyszyńskiego", ks. dr hab. Rafał Bednarczyk, "Nauczanie Kard. Stefana Wyszyńskiego przedmiotem badań naukowych oraz dr hab. Alina Rynio z tematem "Doktorancki przykład wykorzystania metod projektu popularyzującego osobę i nauczanie Prymasa Tysiąclecia".

W drugiej części spotkania zostaną przedstawione wybrane formy upamiętniania osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia.
Pani Iwona Czarcińska z Instytutu Prymasowskiego przedstawi wykład "Heroiczna codzienność życia Prymasa Tysiąclecia widziana oczyma świadka", Elżbieta Dmitrowska-Kaduk, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, "Aktualna działalność edukacyjna Stowarzyszenia" oraz ks. prał. Zdzisław Ciżmiński, "Specyfika działalności Fundacji "Dom Trzeciego Tysiąclecia" im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zamościu.

 

Zapraszamy!!!Zapraszamy!