Informacje o wydarzeniu w Muzeum Lubelskim 

 

WALDEMAR MICHALSKI – urodził się w 1938 r. we Włodzimierzu Wołyńskim. Absolwent polonistyki KUL, w latach 1962–1985 był kustoszem w bibliotece tej uczelni. Od 1985 do 2013 sekretarz redakcji Kwartalnika Literackiego „Akcent”. W prasie debiutował w 1957 r. jako publicysta i reporter. Jest autorem ośmiu zbiorów wierszy, w tym: Pejzaż rdzawy (1973), Lekcja wspólnego języka (1999), Tryptyk z gwiazdą (2006) i Podróże na Wschód (2013), a także licznych szkiców literackich zebranych w tomach Słowa i twarze (2003), Klucze i słowa (2011) i in. Opracował i zredagował kilka obszernych prac zbiorowych i almanachów, m.in. monumentalną antologię Pięć wieków poezji o Lublinie (wydanie zmienione i poszerzone 2015). Zaangażowany w życie kulturalne Lublina, był m.in. współzałożycielem Studenckiego Klubu Literackiego „Kontrapunkty” (1965) i Nauczycielskiego Klubu Literackiego im. Józefa Czechowicza (1967). Członek grupy poetyckiej „Signum” (1980). Dwukrotny laureat Nagrody Literackiej im. Józefa Czechowicza (w 1974 za tom wierszy Pejzaż rdzawy i w 1992 za tom wierszy Będziesz jak piołun). Współzałożyciel (1994) i nieprzerwanie sekretarz Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” oraz członek jej Rady Programowej. Należy do Związku Literatów Polskich. Otrzymał m.in. stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010) oraz Prezydenta Miasta Lublina (2015). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1990 i 2005), Medalem Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” (1998), Nagrodą im. Witolda Hulewicza (2006), Medalem Gloria Artis (2009), bibliofilskim Orderem Białego Kruka ze Słonecznikiem (2009), Medalem Unii Lubelskiej (2017), lubelską Nagrodą ANGELUS (2018) oraz Nagrodą Miasta Lublin za Całokształt Działalności (2018).

JADWIGA KOSIORKIEWICZ-KSIĘŻYCKA
– lubelska kompozytorka i pieśniarka, córka artysty malarza Teofila Kosiorkiewicza. Uczęszczała do szkoły muzycznej, tańczyła w Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej. Debiutowała w roku 1964 w studenckim zespole „Bezimienni”. Śpiewała w chórze, ukończyła studium organistowskie. Poezją zainteresowała się około roku 1980. Lekcji kompozycji udzielał jej prof. Włodzimierz Dębski. Występowała na spotkaniach autorskich w klubach studenckich, kawiarniach, domach kultury, kościołach. W 1981 wzięła udział w festiwalu muzyki religijnej „Sacrosong” w Krakowie. Działała w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych Archidiecezji Lubelskiej. W latach 1989–1990 śpiewała w kościołach Nowego Jorku, miała również koncerty w tamtejszym Instytucie Józefa Piłsudskiego. W 1995 roku wyjechała na 15 lat do Danii, gdzie zamieszkała w Aarhus. W tamtejszym klubie polskim i kościołach organizowała wieczory poetyckie dla Polonii. Pełniła też funkcję organistki, śpiewała w chórze kościelnym. Obecnie jej repertuar liczy ponad sto pieśni, które wykonuje akompaniując sobie na gitarze czy fortepianie. Są wśród nich kompozycje do wierszy Jana Kochanowskiego, Anny Kamieńskiej, ks. Jana Twardowskiego czy Wisławy Szymborskiej. Z upodobaniem pisywała także muzykę do utworów poetów lubelskich: Józefa Czechowicza, Zbigniewa Strzałkowskiego, Mariana S. Hermaszewskiego, Mariana J. Kawałko, ks. Wacława Oszajcy, Waldemara Michalskiego. Od wielu lat należy do Związku Polskich Autorów i Kompozytorów oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczególnych punktów programu.