Informacje o wydarzeniu w Muzeum LubelskimMuzeum Lubelskie w Lublinie
zaprasza na otwarcie wystawy


Tadeusz Mysłowski. Studio / Pracownia

sale wystawowe Zamku Lubelskiego

18 maja 2018, godz. 18.00
wystawa czynna 19 maja - 29 lipca 2018

 

 
powiększ

 

Wystawa w Muzeum Lubelskim jest próbą prezentacji działań artystycznych Tadeusza Mysłowskiego, które odwołują się do tradycji abstrakcji geometrycznej – wschodnioeuropejskiego konstruktywizmu oraz amerykańskiego minimal artu kontynuowanych i przetwarzanych przez artystę w indywidualny system linearno-przestrzenny. Mysłowski realizuje je przez blisko 50 lat w nowojorskim studio i mieszkaniu-pracowni na Starym Mieście w Lublinie, z którym czuje się organicznie związany.

Atmosfera obu tych miejsc stała się inspiracją do stworzenia aktywnej, dyskursywnej przestrzeni, poddawanej dynamice przeobrażeń, w której punkty odniesienia tworzą najważniejsze dzieła artysty i obiekty przeniesione z obu pracowni zlokalizowanych na dwóch różnych kontynentach. Wystawę uzupełniają dzieła m.in. Josefa Albersa, Ilyi Bolotowsky’ego, Henryka Berlewiego, Gerarda Jurgena Blum-Kwiatkowskiego, Zbigniewa Dłubaka, Henryka Stażewskiego, Jaspera Johnsa, Kajetana Sosnowskiego, które są wyrazem artystycznej wspólnoty myśli i podobnej refleksji nad formalną konstrukcją dzieła sztuki.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczególnych punktów programu.