Informacje o wydarzeniu w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN"Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
20-122 Lublin, ul. Grodzka 21
tel./fax: 81 532 58 67
www.teatrnn.pl

 Miasto Poezji 2018 - XI Lubelskie Spotkania Literackie

Termin: 23-26 maja 2018 r.

Strona festiwalu: www.miastopoezji.pl

Hasło tegorocznej edycji: “Słowa na wolności”

 
powiększ

 „Słowa na wolności” to hasło i kierunek działań tegorocznej, jedenastej, edycji festiwalu „Miasto Poezji” w Lublinie. Przez lata festiwal, dzięki swojej wyjątkowej atmosferze i tradycji, stał się przestrzenią do rozmów o poezji, spotkań z poetami, a także do prowadzenia różnorodnych działań społeczno­artystycznych popularyzujących poezję. Dyrektor artystyczny festiwalu, prof. Paweł Próchniak, w ten sposób anonsuje obecną edycję:

Poezja jest dla ludzi, jest wolnością słów, jest słowem właściwie użytym – warto przy niej obstawać. Zwłaszcza dziś, w świecie słów na posyłki, słów udręczonych i ogłupiałych, warto słuchać wierszy, warto wsłuchiwać się w ich słowa: wolne, odważne, brzmiące mocno i czysto, konieczne – jak oddech.

W tegorocznym haśle dostrzec można echa manifestów futurystycznych z początku XX w. „Miasto Poezji” spogląda w ten sposób w przeszłość, która nie bała się przyszłości z jej zmiennym, szalonym tempem i niepokojami. Podobnie lubelski festiwal nie boi się pytań trudnych, mierzenia się z kanonem i eksperymentowania. Hasło „Słowa na wolności” nawiązuje też do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Agorą „Miasta Poezji” stają się na czas festiwalu Brama Grodzka i Dom Słów. To tu będziemy uczestniczyli w głównej części programu, w rozmowach wierszy i rozmowach o wierszach.

Lublin na czas festiwalu stanie się rozsypaną antologią. Miejscami spotkań i działań poetyckich podczas „Miasta Poezji” od lat stają się uniwersytety, biblioteki, domy kultury, jak też ulice, place, przystanki autobusowe, domy opieki społecznej, szkoły, świątynie, kawiarnie. Tradycją festiwalu stało się tatuowanie chodników i ścian Lublina dziesiątkami wierszy. Po każdym festiwalu pozostaje też mural z wierszem – jasny ślad poezji na tkance miasta.

Szczególnie ważne są dla nas „Mieszkania Poezji”, czyli spotkania w mieszkaniach prywatnych. Tak więc współtwórcami i animatorami „Miasta Poezji” są również ci, którzy w swoich mieszkaniach tworzą wydarzenia inspirowane poezją. W ramach tego programu festiwal dociera też do domów pomocy społecznej, a także do miejsc sfery publicznej, które tylko na czas festiwalu zmieniają się w poetyckie mieszkania. W tym roku „Mieszkania Poezji” można organizować także poza Lublinem.

Co roku wydajemy kolejne tomy poetyckie w dwóch seriach: „Poeci Lublina” to wybór wierszy współczesnych poetów naszego miasta - w tym roku będzie to tom Andrzeja Niewiadomskiego “Podwójna kosa”.

„Biblioteka Zapomnianych Poetów” przywraca natomiast pamięć o tych, których wiersze niesłusznie zniknęły z literackiego krwiobiegu. W tym roku będą to tomy wierszy Anny Pogonowskiej i Włodzimierza Słobodnika.

Duchowym patronem lubelskich spotkań poetyckich jest Józef Czechowicz. W historii festiwalu siedmiokrotnie przyznana została nagroda „Miasta Poezji” nazwana „Kamień” – tak jak tytuł pierwszego tomu wierszy poety z roku 1927.

Podczas festiwalu odbędzie się, jak co roku, slam – szczególny rodzaj poetyckiego konkursu, w którym zwyciężyć mogą tylko ci, którzy potrafią stworzyć silną więź ze słuchaczami. Natomiast dzięki „Małemu Miastu Poezji” i Świadectwom Poezji festiwal po raz kolejny dotrze także do najmłodszych oraz uczniów szkół.

I tak ze słów na wolności, z tej rozsypanej antologii, z wnętrza której wyraźnie słychać rozmowy wierszy, „Miasto Poezji” po raz kolejny budzi się do życia, ciesząc się świętem swoich mieszkańców.

W trakcie dziesięciu edycji festiwalu odwiedzili nas m. in.: Wojciech Bonowicz, Zbigniew Dmitroca, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Mariusz Grzebalski, Paweł Huelle, Julia Hartwig, Ewa Lipska, Ryszard Krynicki, Piotr Matywiecki, Piotr Mitzner, Andrzej Niewiadomski, Eda Ostrowska, Jacek Podsiadło, Tomasz Różycki, Marcin Sendecki, Andrzej Sosnowski, Marcin Świetlicki, Adam Wiedemann, ks. Alfred Wierzbicki, Bohdan Zadura i wielu, wielu innych.

Gośćmi Miasta Poezji 2018 będą między innymi: Miłosz Biedrzycki, Mariusz Grzebalski, Natalia Malek, Joanna Mueller-Liczner, Andrzej Niewiadomski, Kira Pietrek, Krzysztof Siwczyk, Paweł Sołtys (Pablopavo), Andrzej Sosnowski, Maja Staśko, Artur Szlosarek, Ilona Witkowska, Bohdan Zadura.

Organizatorzy:

Dom Słów
ul. Królewska 17/ Żmigród 1
www.domslow.teatrnn.pl

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin
www.teatrnn.pl


Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Żuk

Wydarzenie odbywa się w ramach lubelskich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pod hasłem “Lublin 1918-2018. Inspiruje nas wolność”.

Patronat medialny: TVP 3 Lublin, Polskie Radio Lublin, „Kurier Lubelski”, „Gazeta Wyborcza w Lublinie”, „Dziennik Wschodni”, „Gość Lubelski”, „Akcent”


TATUOWANIE MIASTA

Tradycją Festiwalu stało się tatuowanie chodników i ścian Lublina dziesiątkami wierszy. Podczas tegorocznej edycji „Miasta Poezji”, w przestrzeni miasta oraz na podstopnicach schodów umieścimy kolejne utwory:
MURAL: Ryszard Krynicki, Rue de Poitiers - wiersz w formie muralu znajdzie się na XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie przy ul. Józefa Poniatowskiego 5
Józef Czechowicz, Elegia uśpienia - utwór, podzielony na trzy części, zostanie umieszczony na podstopnicach schodów na kładce obok Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, w Zaułku Panasa i na Żmigrodzie


MIESZKANIA POEZJI
W tym roku mieszkań poezji będzie 49, z czego 36 w Lublinie i 13 w innych miastach.

Tomasz Pietrasiewicz: Otwarcie się na przestrzeń prywatną i wkomponowanie jej w Festiwal pozwala na jego współtworzenie przez każdego zainteresowanego tym mieszkańca miasta. Tak więc duża część zdarzeń festiwalowych odbędzie się w prywatnych mieszkaniach, których gospodarze wyrażą na to zgodę. Włączenie przestrzeni prywatnej w ramy ideowe i programowe Festiwalu powoduje, że powstaje jakościowo zupełnie nowy model zdarzenia kulturalnego. W tym „uspołecznionym” modelu Festiwalu jego współtwórcami i animatorami stają się również ci, którzy decydują się na udostępnienie swojego prywatnego mieszkania i wykreowania w nim nawet najprostszego „wydarzenia”. W czasie tych spotkań ich uczestnicy będą mogli czytać swoje ulubione wiersze, opowiadać o swojej fascynacji poezją czy też konkretnym poetą. W niektórych z tych spotkań wezmą udział zaproszeni poeci. Podkreślmy, że uczestnikami takich "wydarzeń" mają być w dużej mierze znajomi i przyjaciele, ale z zachowaniem otwartości na przyjście do mieszkania również innych osób. Wszystkie prywatne adresy spotkań zostaną wpisane w "Książkę Adresową Miasta Poezji".


SLAM

Turniej poetycki. Skrzyżowanie poezji i performance'u, swoisty festiwal słowa mówionego; podczas którego używanie jakichkolwiek rekwizytów, bądź instrumentów jest zabronione. Jury wybierane jest z publiczności, a każdy uczestnik ma 3 minuty na zaprezentowanie swojego utworu, zwycięzcy otrzymują nagrody pieniężne. Idea slamu przyszła do Polski ze Stanów Zjednoczonych. W Polsce slam po raz pierwszy odbył się w 2003 roku w Starej Prochoffni, a jego zwycięzcą został Jaś Kapela.

AGORA MIASTA POEZJI (program główny)

ŚRODA / 23 MAJA 2018

Plac Litewski

11:00 - 17:00 Terytoria Poezji (Śniadanie Poezji, Warsztaty zrób to sam, Poezja obcojęzyczna, Fotoakcja, Przepisywanie wierszy, Poeci Lublina)
Szczegóły: www.miastopoezji.pl/terytoria

Dom Słów / ul. Królewska 17

 • 15:00 Otwarcie Podwórka Alicji w Krainie Czarów / fotobudka


Brama Grodzka / Sala Czarna / ul. Grodzka 21

 • 17:00 Otwarcie festiwalu


ROZMOWY WIERSZY

 • 17:15 Poezja – wolność - niepodległość: wiersze poetów pokolenia niepodległości / czytają i komentują: Witold Dąbrowski, Paweł Próchniak
 • 18:30 Bohdan Zadura / prowadzenie: Bogusław Wróblewski


Dom Słów / ul. Królewska 17


ROZMOWY WIERSZY

 • 20:00 Poezja na żywo / swoje wiersze czytają: Natalia Malek, Rafał Gawin, Dawid Mateusz, Mariusz Grzebalski
 • 20:30 Krzysztof Siwczyk: mediany, ciemnopisy, Wojaczek / prowadzenie: Grzegorz Jędrek, Paweł Próchniak


FILM

 • 21:15 „Wojaczek” (reżyseria Lech Majewski, 89 minut)


Restauracja Hades Szeroka / ul. Grodzka 21

 • 12:00 - 00:00 Klub Festiwalowy Miasta Poezji
CZWARTEK / 24 MAJA 2018

Plac Litewski

 • 11:00 - 17:00 Terytoria Poezji (Śniadanie Poezji, Warsztaty zrób to sam, Poezja obcojęzyczna, Fotoakcja, Przepisywanie wierszy, Poeci rocka)

Szczegóły: www.miastopoezji.pl/terytoria


Brama Grodzka / Sala Czarna / ul. Grodzka 21

 • 12:00 - 14:30 Poezja i pamięć / warsztat wiersza

Warsztaty skierowane do osób piszących i czytających wiersze – skoncentrowane są na zagadnieniu poezji jako formy pamięci / prowadzenie: Paweł Próchniak

ROZMOWY WIERSZY

 • 17:00 Potęga smaku: wiersze Zbigniewa Herberta / czytają i komentują: Tomasz Pietrasiewicz, Paweł Próchniak
 • 18:00 Herbert w mieście: rozsypana antologia / podsumowanie konkursu
 • 18:30 „Linie światła”: przekład wiersza, wiersze w przekładzie / prowadzenie: Jarosław Wach (z udziałem Marka Danielkiewicza, Magdaleny Jankowskiej, Waldemara Michalskiego i Bohdana Zadury)


Dom Słów / ul. Królewska 17

 • 19:30 Poezja na żywo / swoje wiersze czytają: Artur Szlosarek, Justyna Kulikowska, Miłosz Biedrzycki, Agata Zuzanna Jabłońska
 • 20:00 Pablopavo / Paweł Sołtys: poeta na scenie (i w prozie) / prowadzenie: Grzegorz Jędrek, Paweł Próchniak


KONCERT

 • 21:00 Wiersze na scenie: improwizacje / Łukasz Jemioła, Przemysław Buksiński


Restauracja Hades Szeroka / ul. Grodzka 21

 • 12:00 - 00:00 Klub Festiwalowy Miasta PoezjiPIĄTEK / 25 MAJA 2018

Plac Litewski

 • 11:00 - 17:00 Terytoria Poezji (Śniadanie Poezji, Warsztaty zrób to sam, Poezja obcojęzyczna, Fotoakcja, Przepisywanie wierszy, Poeci wyklęci)

Szczegóły: www.miastopoezji.pl/terytoria

Brama Grodzka / Sala Czarna / ul. Grodzka 21

 • 12:00 - 14:30 Poezja i pamięć / warsztat wiersza

Warsztaty skierowane do osób piszących i czytających wiersze – skoncentrowane są na zagadnieniu poezji jako formy pamięci / prowadzenie: Paweł Próchniak

 • 17:00 „Usłyszcie mój krzyk”: film – wiersz – komentarz / Maciej Drygas: film, Bronisław Maj: wiersz, Paweł Próchniak: komentarz


Dom Słów / ul. Królewska 17
PULS POEZJI

 • 19:00 Biblioteka Zapomnianych Poetów: prezentacje / Eliza Kącka, Katarzyna Kuczyńska-Koschany, prowadzenie: Piotr Mitzner
 • 20:00 Dołączyć równość: dyskusja / Eliza Kącka, Joanna Mueller-Liczner, Kira Pietrek, Maja Staśko
 • 21:00 Slam poetycki / prowadzenie: Tomasz Dolar Dymek


Restauracja Hades Szeroka / ul. Grodzka 21

 • 12:00 - 00:00 Klub Festiwalowy Miasta Poezji
SOBOTA, 26 MAJA 2018

Dom Słów / ul. Królewska 17

 • 12:00 Sekretne ogrody pełne słów - cienioksięgi / spotkanie z Krzysztofem Wosikiem, wystawa książki artystycznej, warsztaty dla dzieci 6-12 lat
 • 14:00 „Dziewczyny z Pałacu: Gniazdo” / wernisaż wystawy Weroniki Lewandowskiej


SŁOWA W SIECI

 • 16:00 Cyc Gada / spotkanie z redakcją portalu
 • 17:30 „Sukcesizm” / wernisaż wystawy kolektywu Rozdzielczości Chleba
 • 18:00 Rozdzielczość Chleba / spotkanie z kolektywem


ROZMOWY WIERSZY

 • 19:00 Andrzej Niewiadomski / prowadzenie: Kamil Brewiński
 • 20:00 Poezja na żywo / swoje wiersze czytają: Konrad Góra, Jaś Kapela, Rafał Rutkowski, Ilona Witkowska, Andrzej SosnowskiKONCERT

 • 20:30 – „Wojna światów” / Michał Turowski

Koncert z performatywnym czytaniem. Występują: Katarzyna Borek, Natalia Sacharczuk, Piotr Bublewicz, Adam Organista, Maciej Pałka, muzyka i reżyseria - Michał Turowski, wizualizacje - Karolina Głusiec

Restauracja Hades Szeroka / ul. Grodzka 21

 • 12:00 - 00:00 Klub Festiwalowy Miasta Poezji


TERYTORIA POEZJI

ŚRODA / 23 MAJA 2018

Plac Litewski

 • 11:00-12:00 Śniadanie Poezji: spotkanie z poetą, kawa, herbata, lemoniada poezji w kubeczkach Miasta Poezji
 • 12:00-13:00 Warsztaty Zrób to sam: sadzenie poezji
 • 13:00-14:00 Poezja obcojęzyczna
 • 14:00-15:00 Fotoakcja: cytaty poezji
 • 15:00-16:00 Uwolnij wiersz: przepisywanie wierszy skierowanych do mieszkańców DPS, osób osadzonych w areszcie śledczym, przebywających w ośrodku wsparcia dla osób bezdomnych
 • 16:00-17:00 Słowa na wolności: poeci Lublina


Podwórko Domu Słów

 • 15:00- 16:00 Fotoakcja: fotobudka Alicji w Krainie CzarówCZWARTEK / 24 MAJA 2018

Plac Litewski

 • 11:00-12:00 Śniadanie Poezji: spotkanie z poetą, kawa, herbata, lemoniada poezji w kubeczkach Miasta Poezji
 • 12:00-13:00 Warsztaty Zrób to sam: typotorby poezji
 • 13:00-14:00 Poezja obcojęzyczna
 • 14:00-15:00 Fotoakcja: lubię poezję
 • 15:00-16:00 Uwolnij wiersz: przepisywanie wierszy skierowanych do mieszkańców DPS, osób osadzonych w areszcie śledczym, przebywających w ośrodku wsparcia dla osób bezdomnych
 • 16:00-17:00 Słowa na wolności: poeci rocka


PIĄTEK / 25 MAJA 2018

Plac Litewski

 • 11:00-12:00 Śniadanie Poezji: spotkanie z poetą, poezja gości festiwalowych, kawa, herbata, lemoniada poezji w kubeczkach Miasta Poezji
 • 12:00-13:00 - Warsztaty Zrób to sam: magnesy poezji
 • 13:00-14:00 Poezja obcojęzyczna
 • 14:00-15:00 Fotoakcja: cytaty z Alicji w Krainie Czarów
 • 15:00-16:00 Uwolnij wiersz: przepisywanie wierszy skierowanych do mieszkańców DPS, osób osadzonych w areszcie śledczym, przebywających w ośrodku wsparcia dla osób bezdomnych
 • 16:00-17:00 Słowa na wolności: poeci wyklęci


MIESZKANIA POEZJI / LUBLIN
23 - 25.05 - 10:00 - 14:00 / XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, ul. Lipowa 25

"Przestrzeń poezji - wolne słowa" w bibliotece szkolnej

23 - 26.05
- całodniowe / Wiersze między newsami, www.dziennikwschodni.pl

Trzy razy dziennie - do śniadania, obiadu i na dobranoc będą publikowane wiersze (lub fragmenty wierszy) w roli pełnoprawnej informacji prasowej

23.05, g.10:00
/ Szkoła Języków Obcych Profi-Lingua, al. Racławickie 6

Profi-Poezja: lekcja poezji z bohaterami Disney'a w języku angielskim dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym [zgłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ]

14:00
/ taras Klubu Osiedlowego "Miniatura", ul. Śliwińskiego 1

Montaż poetycko-muzyczny pt. "Zbigniew Herbert w podróży", scenariusz i reżyseria Teatr JaSny

15:00
/ biblioteka Zespołu Szkół Budowlanych w Lublinie, ul. Słowicza 3

Mieszkanie Poezji z Markiem Kusibą

17:00
/ Filia nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. Juranda 7

Mieszkanie Poezji z Anną Łyczewską

18:00 /
Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H.Łopacińskiego w Lublinie, ul. Lwowska 6

"Poezja przy Lwowskiej"

18:00
/ Whisky Cafe, ul. Rybna 4/2

In memoriam – Michał Witold Gajda & Jan Stanisław Kiczor & Ryszard Szociński
Spotkanie z Andrzejem Czyżem (muzyka), Jeremim Jastrzębskim i Andrzejem Samborskim / prowadzenie: Józef Bilski, Tomasz Kowalczyk

18:30 /
Al. Racławickie 18/29

„Słowa wyśpiewane” - Mieszkanie Poezji u Pauliny Koniecznej

19:00
/ Fundacja Szpilka, Salon Kultury przy ul. 3 Maja 22/4

Mieszkanie Poezji z Andrzejem Sosnowskim i Miłoszem Biedrzyckim

19:00
/ Whisky Cafe, ul. Rybna 4/2

Kwartet Poetów Lubelskich: Samborski – Kowalczyk – Jastrzębski – Bilski
w programie ASPEKTY POJEDYNCZOŚCI

19:00
/ Podwórko w kamienicy na ul. Narutowicza 71, wejście od strony Komendy Wojewódzkiej Policji

"Wieczór poezji, śpiewu i wina”


24.05

9:00 / Filia nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H.Łopacińskiego w Lublinie, ul. Zygmunta Augusta 15
Spotkanie z poezją dla dzieci w wieku 7-9 lat

10:30
/ Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, ul. Bartosza Głowackiego 26

Mieszkanie Poezji z Arturem Szlosarkiem

12:00 /
ul. Balladyny 12/198

Mieszkanie Poezji z Jasiem Kapelą i Justyną Kulikowską u Karoliny Głusiec

15:00
/ Filia nr 26 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H.Łopacińskiego w Lublinie, ul. Leonarda 18

"Opowieści o tym co się zdarzyło i zdarzyć mogło" - Mieszkanie Poezji z Jeremim Jastrzębskim i Tomaszem Kowalczykiem

16:00 /
Biblioteka Kameralna SM "Czechów" ul. Harnasie 11

Poetyckie kwiatki Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego - spotkanie recytatorskie

17:00
/ Galeria Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie "Przy Bramie", ul. Grodzka 34/36

Czytanie wierszy przez członków Towarzystwa

17:30
/ Filia nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H.Łopacińskiego w Lublinie, ul. Szaserów 13-15

Mieszkanie Poezji z Dariuszem Dekańskim i Jeremim Jastrzębskim

18:00
/ Opium Cafe, ul. Hugona Kołłątaja 3

Mieszkanie Poezji z Iloną Witkowską

18:00
/ ul. Bolesława Chrobrego 17/28

"Wolność na drugie imię ma Kamil" - Mieszkanie Poezji u Kamili Nowosad

18:00
/ Między Słowami, ul. Rybna 4/5

Liryczno-żartobliwy wieczór poetycko-muzyczny pt. "Trochę miłości, trochę marzenia i....do widzenia"

18:00
/ Whisky Cafe, ul. Rybna 4/2

Haiku - prelekcja na temat historii haiku, mini-warsztat, promocja książki Haiku o Lublinie / prowadzenie: Agnieszka Szady, Małgorzata Wielgosz

19:00
/ Whisky Cafe, ul. Rybna 4/2

Kasia Szczepaniak – wiersze i piosenki. Przedłużeniem wieczoru będzie jam session


25.05
13:00 /
Restauracja Mandragora, Rynek 9

Mieszkanie Poezji z izraelską poetką Brahą Rosenfeld

14:00
/ Dom Pomocy Społecznej Betania, al. Kraśnicka 223

Mieszkanie Poezji z Agatą Zuzanną Jabłońską i Justyną Kulikowską

14:00
/ Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II, ul. Ametystowa 22

Mieszkanie Poezji z Rafałem Gawinem i Dawidem Mateuszem

14:30
/ Schronisko i noclegownia im. Św Brata Alberta, ul. Dolna Panny Marii 32

Mieszkanie Poezji z Andrzejem Sosnowskim i Miłoszem Biedrzyckim [spotkanie zamknięte, wyłącznie dla podopiecznych ośrodka]

17:00
/ Teatralna Cafe, Peowiaków 1

Mieszkanie Poezji z Hanką Bondarenko

17:00
/ ul. Bernardyńska 12

Mieszkanie Poezji z Konradem Górą u Dominiki Serafin

18:00
/ Whisky Cafe, ul. Rybna 4/2

Karol Gibuła – POEZJA BICIA SERCA. Spotkaniu towarzyszyć będzie Natalia Krysa oraz jej autorskie piosenki

18:30
/ Klatka schodowa, ul. Wschodnia 15

Wieczór Arkadiusza Rytelewskiego

19:00
/ Whisky Cafe, ul. Rybna 4/2

Mirosław Welz – spotkanie z poetą z tzw. nurtu bieszczadzkiego, przy oprawie muzycznej Andrzeja Czyża / prowadzenie: Józef Bilski

19:00
/ ul. Staszica 10/11

Mieszkanie Poezji z Mariuszem Grzebalskim u Aliny i Wojciecha Januszczyków


26.05
18:00 /
Whisky Cafe, ul. Rybna 4/2

Mariusz S. Kusion - spotkanie wokół tomu poezji "Zarządzanie zasobami emocjonalnymi"

19:00
/ Whisky Cafe, ul. Rybna 4/2, wstęp 15/20 zł

Spotkanie ze śpiewającym autorem i gitarzystą Pawłem Szymańskim - solidna dawka bluesa okraszona autorskimi tekstamiMIESZKANIA POEZJI / POZA LUBLINEM
23.05
11:00 /
Szkoła Podstawowa nr 72 w Krakowie, ul. Modrzewiowa 23

"Wierszołapacz w krainie poezji dziecięcej: Poezja codzienności" - twórcze warsztaty: gazeta, nożyczki i klej = SKLEJ swój wiersz

16:00
/ ul. Cegielniana 10/11, Biłgoraj

"Milczenie jako część mowy" - 135. rocznica śmierci Cypriana Norwida. Mieszkanie Poezji z Iwoną Danutą Startek, Haliną Olszewską, Ewą Bordzań, Jackiem Żyburą, Elżbietą Sokołowską

18:00
/ ul. Hoża 5-7/31, Warszawa

Lubelski przystanek poezji u Karoliny Suszek24.05
9:00 - 18:00 /
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 1

Mieszkanie Poezji w Częstochowie

10:00 - 16:00
/ Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, ul. Cegielniana 24, Biłgoraj

Mieszkanie Poezji w bibliotece ZSBiO "Poeci Biłgorajszczyzny"

17:00
/ Świetlica Bursy Szkolnej RCKU, ul. Norwida 8A, Puławy

"Poezja codzienności" - Mieszkanie Poezji z Marzeną Miturą, Magdaleną Wróbel i Gabrielą Kapustą

17:00 /
Galeria Pod Dachem Zielonym, ul. Drewniania 93, Świdnik

"Poezja pod zielonym dachem"

18:00
/ https://www.facebook.com/MariuszBoberPolihistor/

Wirtualne Mieszkanie Poezji u Mariusza Bobera25.05
10:00 /
Szkoła Podstawowa nr 72 w Krakowie, ul. Modrzewiowa 23

"Wierszołapacz w krainie poezji dziecięcej: Mów do mnie wierszem”. Rodzice i uczniowie klas starszych czytają pierwszakom wiersze najsłynniejszych poetów

18:00
/ Pub Piwnica, ul. Grunwaldzka 7, Tomaszów Mazowiecki

Mieszkanie Poezji z Tomaszem Bąkiem / koncerty: Janusza Reichela i rhl ansambl / open mic


26.05
17:00 /
ul. Świętokrzyska 41/43 m. 7, Wrocław

"Kto pisze wiersze?" - Spotkanie przy wspólnych słowach u Oli Panak

27.05

16:00 / ul. Dembowskiego 16/1a, Warszawa
"Mieszkałam w pałacu możliwości - wokół poezji Emily Dickinson i Emily Bronte"

27 - 28.05

całodniowe / Stowarzyszenie Nowa Para Butów, ul. Ustronie 11, Inowrocław
"POEZJA-Smacznego"

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczególnych punktów programu.